2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

Read Users' Comments (0)

Televizyon Ekranlarında Tercih Programları

Üniversite seçiminde dikkat edilmesi gerekenler,eğitim kurumları hakkında merak edilenler,Bölümler hakkında bilgiler  Tv ekranlarında

Genç Vizyon – Ülke Tv

Her pazar 17.00

Hafta İçi Her gün 16.00

Kırmızı Kalem - Bbn Türk Tv

Her pazar 11.30

Eğitim Editörü – Trt Haber

Her pazar 14.00

Eğitim Merkezi Bloomberg tv

Her Cumartesi 11.30

Yolun Başındayken Habertürk Tv

Hafta İçi her gün 15.00 Hafta Sonu 14.00

Read Users' Comments (0)

Tercih Kılavuzu Yayımlandı

DUYURU
(19 Temmuz 2022)

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2022-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU


Read Users' Comments (0)

2022-YKS Sonuçları Açıklandı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Sonuçları Açıklandı

18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin Sayısal Bilgiler Ek’te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2022-YKS Sonuçları

2022-YKS Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Read Users' Comments (0)

YÖK 2 Yeni Bölüm Açma Kararı Aldı

YÖK, “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” Programlarına 2022-2023 Yılından İtibaren Öğrenci Alınmasını Karara Bağladı

İlk Olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Başlayacak Programlardan Mezun Olanlar Karadeniz’de Bulunan Doğal Gazın Üretim, İletim ve Dağıtımında Görev Alacaklar

Ülkemizin kalkınmasında stratejik önem teşkil eden petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bilgi ve beceri düzeyi yüksek yerli ve millî insan kaynağı yetiştirmek üzere yükseköğretim alanında önemli bir adım atıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” programlarına 2022-2023 yılından itibaren öğrenci alınmasını karara bağladı.

YÖK ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasında imzalanan protokol kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde açılacak “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” bölümlerinin tüm planlaması yapıldı.

Programların öğretim elemanı, atölye ve laboratuvar ihtiyacı belirlendi ve bu ihtiyaca yönelik gerekli hazırlıklar tamamlandı. Buna göre kontenjanları 30 kişilik olacak bölümlerde bir yıl süreli zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık sınıfı bulunacak. Programların öğretim dili yüzde 30 İngilizce olacak.

Yök tarafından yapılan açıklama için TIKLAYINIZ

Read Users' Comments (0)

Matematik Ve İngilizce Yaz Okulu Dergileri

Millî Eğitim Bakanlığı matematik ve İngilizce yaz okulunda kullanılacak materyalleri hazırladı. Yaz okulu için taslak çerçeve programlarına uygun ve her bir grupta uygulanabilecek örnek materyaller, liseliler için Matematik Yaz Okulu Dergisi, 9-10. sınıflar ve 11-12. sınıflara için iki ayrı English Summer School Book olmak üzere 5 dergide toplandı.

Matematik Yaz Okulu dergisine ulaşmak için tıklayınız.

9-10. sınıflar için English Summer School Book’a ulaşmak için tıklayınız.
11-12. sınıflar için English Summer School Book’a ulaşmak için tıklayınız.

Read Users' Comments (0)

Msü Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI ASKERÎ ÖĞRENCİ TEMİNİ


1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,
a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.
c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
2. Hava Harp Okulu adayları “Psikomotor Testi” ve “Öğrenci Seçme Uçuşuna” katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2022 sayısal puanına göre belirlenmiştir.
3. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:
a. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.
b. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.
c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)
4. Şehit / Gazi yakını olan adaylar; 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.
5. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.
6. Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1′inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2′nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3′üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;
1′inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2′nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).
c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.
7. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
8. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.
9. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.
10. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.
11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
12. Seçim aşamalarına katılacak adaylar 01 Temmuz-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan müsait olması durumunda ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir. Yurtlarla ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız…
13. Taban Puanlar, Getirilmesi Gereken Belgeler ve Kara Harp Okulu ulaşım bilgilerine “Duyuruya İlişkin Dosyalar” kısmından ulaşabilirsiniz.
14. Başvuru sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız…
Duyuruya İlişkin Dosyalar
Getirilecek Belgeler indirmek için tıklayınız.
Kredi Yurtlar Kurumu indirmek için tıklayınız.
MSÜ Kara Harp Okulu Ulaşım Bilgisi indirmek için tıklayınız.
Taban Puanlar indirmek için tıklayınız.
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri duyuru yazısı için TIKLAYINIZ
Not: Yoğunluktan dolayı sayfa zor açılmaktadır. Sayfayı belli aralıklarla yenileyiniz.

Read Users' Comments (0)

Yks Soru ve Cevapları

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına  aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

Read Users' Comments (0)

Yks Sınav Stratejileri

Meb den Duyuru

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAYIŞ ve Rehberlik ve Psikolojik Danışman Mehmet ARSLAN ile canlı yayında YKS Stratejilerini ele alıyoruz. Programımızda YKS öncesinde ve sınav anında nelere dikkat etmeliyiz sorularına ilişkin bilgiler vererek canlı yayında sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Moderatörlüğünü Furkan KÖLÜK’ün yapacağı programda sizler de sorularınızı canlı yayın esnasında sohbet kısmından bizlere iletebilirsiniz.

16.06.2022 Perşembe

20.30 Canlı Yayın

https://www.youtube.com/watch?v=1nB9BsElRuQ

https://www.youtube.com/results?search_query=ogm+materyal

Read Users' Comments (0)

Sınav Stresiyle Başa Çıkma

Milli Eğitim Bakanlığı YKS Sınavı öncesi öğrenciler ve velileri için ‘’sınav stresi ile nasıl başa çıkılır” bilgilendirme videoları yayınladı
Meb’in Öğrencilere yönelik yayınladığı Sınav Stresiyle Başa Çıkma ile ilgili Video için TIKLAYINIZ
Meb’in Velilere yönelik yayınladığı video için TIKLAYINIZ

Read Users' Comments (0)

 Page 3 of 60 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »