12+(Mezun)Öğrenciler İçin Kazanım Testleri

Sınavlarda soruların farklı biçimlerde çıkması, güçlük düzeylerinin tamamıyla değişmesi mümkündür. Mezun öğrencilerimizin ve 12 + olarak ifade edilen üniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilerimizin testleri A ve  B başlığı altında sunulmaktadır.

12-A test grubu Temel Yeterlilik Testi (TYT),

12-B test grubu ise Alan Yeterlilik Testi (AYT)dikkate alınarak hazırlanmıştır.

12+/MEZUN TÜRKÇE (A- SÖZEL YETERLİLİK) KAZANIM TESTLERİ

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=9&ders=79

12+/MEZUN MATEMATİK (A- SAYISAL YETERLİLİK) KAZANIM TESTLERİ

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=9&ders=81