Kişisel-Sosyal Rehberlik

“Öğrencilerin kendileri ve başkalarını anlaması ve kabul etmesi, günlük yaşam becerileri kazanması, aile ve toplum olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesine yardımcı olmak”

  • Öğrencinin kendisini tanıma ve bir duyguyu oluşurken farkedebilmesini sağlamak,
  • Duygularını uygun olarak ifade edebilme ve bir amaç doğrultusunda harekete geçirebilmek,
  • Başkalarının duygularını anlayabilmek ve ifade edebilmek,
  • Ailenin ve toplumun değerini anlama ve kabul etme
  • Etkili kişilerarası ilişkiler kurabilme ve sosyal becerilerini geliştirebilmek,
  • Boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini öğrenme
  • Duygusal ve sosyal problemlerini çözme