Eğitsel Rehberlik

“Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak ve akademik başarıyı arttırmak”

  • Okulu ve çevreyi tanıma ve uyum sağlama (Oryantasyon programı)
  • Öğrencileri okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme,
  • Öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar ve beceriler geliştirme
  • Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve arttırma,
  • Akademik başarıyı engelleyen faktörleri azaltma ya da ortadan kaldırma,
  • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratma,
  • Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlama,
  • Öğrenci ile iletişim içerisinde bulunan çevrenin (idare, öğretmen ve veli) eğitsel rehberlik faaliyetlerine yönelik bilgilendirilmesi, çalışmalara katılım konusunda yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması.