Pdr

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri bireyin,

•          Kendini daha iyi tanıması

•          Özelliklerinin farkında olması

•          Kendine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması

•          Kendi için gerçekçi kararlar alabilmesi

•          Potansiyellerini geliştirebilmesi

•          Karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi

•          Çevresine dengeli bir uyum yapabilmesi

için yürütülen psikolojik yardım hizmetleridir. Bu süreçte amaç belli bir yol göstermek değil, çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tartışıp kendine uygun olanı seçebilmesinde ona yardımcı olarak “kişinin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

 

Kendini gerçekleştirmekte olan birey;

•          Daha yeterli kişiliğe sahiptir

•          Daha verimlidir

•          Kim olduğunu gerçekçi gözle algılar

•          Kim olabileceği hakkında daha tutarlı görüşe sahiptir

•          Kendi ve başkaları hakkında iyi düşünür

•          İnsani değerlere saygılıdır, benimser, geliştirir

•          Zamanı iyi kullanır

•          Geçmişten çok geleceğe dönüktür

•          Kendini olduğu gibi kabul eder, kendine saygı duyar

•          Değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır.                                                              

 

Rehberlik çalışmalarımızla öğrencilerimizin,                

•          Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamalarını

•          Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını arttırmalarını

•          Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmelerini

•          Başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmelerini

•          Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmelerini

•          Hayatlarını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerini

•          Eğitsel ve mesleki kararları için gerekli olgunluğa ulaşmalarını amaçlamaktayız