Meslekler Rehberi

Mesleki Rehberlik

Öğrencileri çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve her dönemdeki mesleki gelişim görevlerinin sağlıklı bir şekilde başarılması için gerekli desteği sağlamak

  1. Öğrencileri tanıma ve kendisini ona tanıtma etkinliklerini gerçekleştirmek,
  2. Öğrencilerin meslek alanlarını tanımasına yardım etmek,
  3. Öğrencilerin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etmek,
  4. İş yaşamının önemini kavratma,
  5. Puan türlerine göre Yükseköğretim programları tanıtılır
  6. Meslekler ve üniversite ilgili panolar hazırlanır