Liseye Hoş Geldin

8’inci sınıftan 9’uncu sınıfa geçerek ortaöğretimle tanışan öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce derslerine yönelik hazırlanan ‘Liseye Hoş Geldin’ kitaplarının içeriğinde ortaöğretim konularına dair bilgiler ve etkinlikler yer alıyor.

Bu kitaplarla öğrencilerin 9’uncu sınıfta okula ve çevreye uyumu yanında akademik uyumunun sağlanmasına da destek olmak amaçlanıyor. Bu amaçla ‘Liseye Hoş Geldin’ kitaplarında 9’uncu sınıftan başlayarak 10, 11 ve 12’inci sınıflarda hangi derslerin olduğu, sınıf bazında hangi ünitelerin yer aldığı ile ilgili bilgiler yanında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri de göz önünde bulundurarak derslerin amaçlarına, çalışma tekniklerine uygun uygulamalara da yer veriliyor.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin

Comments are closed.