Geçer Not 45′ten 50′ye Yükseltilmiştir.

MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. Ders puanlarında küçük bir değişiklik yapılarak geçer not 45′ten 50′ye yükseltilmiştir.

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması,proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99   Geçmez

YORUM: Yeni sınıf geçmeye göre bir dersten başarılı sayılabilmek için iki dönem ortalamasının en az 50 olması gerekecek. Birinci dönem puanı sıfır olan öğrenci bile ikinci dönem 70 ortalama getirdiğinde o dersten başarılı sayılacak. Daha önce ilk dönemi başarılı olan öğrenci ikinci dönem başarısız olduğunda o dersten başarısız sayılıyordu. Geçer notun 50′ye yükseltilmesi demek öğrencinin sınavda% 50 doğru cevap vermesi demektir. % 50′nin üzerinde puan alan veya doğru yapan öğrenciler dersi geçebilecektir

Comments are closed.