Lise Mezunu 2500 Polis Alınacak

2017 Yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Öğrenci Adaylığı Hakkında Duyuru

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2.250 erkek, 250 bayan olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.  Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Lise mezunu 2500 polis alınacak

2017 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının puan türlerinin herhangi birinden en az (150,00) ham taban puan almış olmak (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla   (1 Ekim 2017) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1992 – 01 Ekim 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Read Users' Comments (0)

Üniversite adaylarının gözde alanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite adaylarının meslek eğilimleri hakkında açıklama yaptı.

YÖK’ün geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerine göre, geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında en çok “hukuk”“tıp” ve “diş hekimliği” programlarını inceledi.

Bin 578 fakülte ve yüksekokul incelenebiliyor

Üniversite adaylarının gözde alanları belli oldu ile ilgili görsel sonucuAA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YGS ve LYS’ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen YÖK Atlas Sistemi’nde yurt içi ve dışındaki bin 578 fakülte ve yüksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 ön lisans programı incelenebiliyor.

Gözde alan “sağlık”

Verilere göre, gerek lisans gerekse ön lisans seviyesinde, “sağlık” alanındaki mesleklere büyük bir ilgi olduğu anlaşıldı. Geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok “hukuk”, “tıp” ve “diş hekimliği” alanlarını inceledi. “Hukuk” 164 bin, “tıp” 139 bin ve “diş hekimliği” 79 bin kez adaylar tarafından incelenen ilk üç alan oldu.

Sağlıkla ilgili meslekler dışında “hukuk”, lisans dalında adayların en çok ilgilendiği alanlar arasında ilk sırada yer aldı.

Gözde üniversiteler de belli oldu

YÖK Atlas verileri, hangi devlet üniversitelerinin adaylar tarafından daha çok incelendiğini de ortaya koydu. Buna göre, lisans düzeyinde İstanbul Üniversitesi 104 bin, Boğaziçi Üniversitesi 87 bin, Dokuz Eylül Üniversitesi 84 bin kez incelendi. Bunları sırasıyla İstanbul Teknik, Marmara, Ankara, Ege, ODTÜ, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri izledi.

Vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitelerinde ise lisans düzeyinde en çok ilgiyi; 36 bin kez incelenen Koç, 32 bin kez incelenen Bilkent ve 26 bin kez incelenen Bahçeşehir Üniversiteleri çekti. Bu üniversiteleri sırasıyla Yeditepe, İstanbul Bilgi, İstanbul Medipol, Sabancı, Başkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi izledi.

Anadolu Ajansı

Read Users' Comments (0)

Kara,Hava,Deniz Harp Okulu Başvuruları

Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda; 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)  Kılavuzu’nda yer alan  “Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine” başlıklı duyuru metninde güncelleme yapılmış olup güncellenmiş duyuru metnine  2017-ÖSYS Sistem Kılavuzunda yer verilmiştir.

2017-ÖSYS Sistem Kılavuzunun güncellenmiş hali ve Milli Savunma Üniversitesinin Harp Okulları İle Astsubay Meslek Yüksekokullarına Başvuru Bilgileri aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup 2017-ÖSYS adaylarının 18 Nisan 2017 tarihli güncellenmiş  Kılavuzu esas almaları gerekmektedir.

2017-ÖSYS adaylarımıza önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017-ÖSYS Sistem Kılavuzu (18 Nisan 2017)

Milli Savunma Üniversitesinin Harp Okulları İle Astsubay Meslek Yüksekokullarına Başvuru Bilgileri

Read Users' Comments (0)

2017-ÖSYS: Puan Türü Değişiklikleri

DUYURU
(17 Nisan 2017)

2017-ÖSYS: Puan Türü Değişiklikleri

Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan bazı yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan lisans programlarına (Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi.), LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

2017-ÖSYS’de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan lisans yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS’lere başvuru yapmaları gerektiği önemle duyurulur.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017-ÖSYS’de Bazı Programlarda Puan Türü Değişikliğine Gidildiğine İlişkin Açıklama (17.04.2017)

Read Users' Comments (0)

2017-LYS Kamu Spotu

BASIN DUYURUSU
(13 Nisan 2017)

2017- LYS: Kamu Spotu

2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarına (2017-LYS) girmeye hak kazanan adayları başvuru işlemleri hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olan Kamu Spotuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.

ÖSYM  BAŞKANLIĞI

2017-LYS Kamu Spotu

Read Users' Comments (0)

2017-LYS Başvuruları Başladı

DUYURU
(4 Nisan 2017)

2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (2017-LYS) Başvuruları

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında Merkezimiz tarafından yapılan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuru yapabileceklerdir.

LYS’ler 81 il merkezi ile Lefkoşa’ya ek olarak; Ek’te yer alan ilçeler (LYS’ lerin 81 il merkezi ve Lefkoşa’ya ek olarak yapılacağı ilçe sınav merkezleri listesi)

birden fazla oturumda yapılabilecektir.

Başvuru tarihleri ve ödeme işlemleri:

LYS’lere girme hakkı kazanan adaylardan, LYS’lere başvuru yapmak isteyenlerin, 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında LYS başvurularını yapmaları gerekmektedir.  LYS başvuruları ile sınav ücreti bilgileri ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır.  Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

LYS’lerde sınav yapılacak alanlar:

Matematik Sınavı (LYS-1)

11 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10.00

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)

17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10.00

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)

18 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10.00

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

10 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10.00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)

17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 14.30

DİKKAT!

Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017-LYS’ler de kısa cevaplı sorular da yer alacak olup kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardır.

Bilgi güncelleme:

ÖSYM başarısız kayıt işleminden sorumlu değildir. Adaylar, başvuru işlemlerini yaptıktan sonra sınava ilişkin bilgilerini (sınav merkezi tercihi vb.), başvuru süresi içinde(4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile değiştirebileceklerdir.  Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme taleplerini içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

Ek’te yer alan 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, LYS’lere ilişkin tüm ilke ve kuralları, başvuru işlemi aşamalarını kapsamakta olup adaylar, başvuru yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatle incelemelidir.

2017-LYS adaylarına başarı dileklerimizle ve saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu

Read Users' Comments (0)

Ygs Puan Türü ile Öğrenci Alan Bölümler

YGS 1

PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLEN BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMININ ADI

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Aktüerya (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Basım Teknolojileri(Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Güverte (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)

YGS-1

Okuyunuz

YGS 2

PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLEN BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMININ ADI

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Balıkçılık Teknolojisi  (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Ebelik (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Ergoterapi (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Hemşirelik (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Odyoloji(Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Perfüzyon (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

YGS-2

Okuyunuz

YGS 3

PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLEN BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMININ ADI

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Müzikoloji

YGS-3

Okuyunuz

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-3

Okuyunuz

YGS 4

PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLEN BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMININ ADI

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Gastronomi (Yüksekokul)

YGS-4

Okuyunuz

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

YGS-4

Okuyunuz

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

YGS-4

Okuyunuz

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksekokul)

YGS-4

Okuyunuz

Televizyon Haberciliği ve Programcıığı (Yüksekokul)

YGS-4

Okuyunuz

Yeni Medya (Yüksekokul)

YGS-4

Okuyunuz

YGS 5

PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLEN BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMININ ADI

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Çocuk Gelişimi  (Yüksekokul)

YGS-5

Okuyunuz

Moda Tasarımı (Yüksekokul)

YGS-5

Okuyunuz

Rekreasyon (Yüksekokul)

YGS-5

Okuyunuz

Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

YGS-5

Okuyunuz

Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)

YGS-5

Okuyunuz

YGS 6

PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLEN BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMININ ADI

PUAN TÜRÜ

BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Antrenörlük Eğitimi

YGS-6

Okuyunuz
Bankacılık (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS6

Okuyunuz

Lojistik(Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Muhasebe (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Muhasebe ve Denetim(Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Muhasebe ve Finans Yönetimi(Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Pazarlama (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Sigortacılık (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Turizm  ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Turizm  ve Otelcilik (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Finans (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Lojistik  (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Parekende Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

YGS-6

Okuyunuz

Read Users' Comments (0)

YGS Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

DUYURU
(29 Mart 2017)

2017-YGS: Cevap Kâğıtlarının, Soruların ve Aday Cevaplarının Görüntülenmesi

12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2017-YGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden  erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Read Users' Comments (0)

Ygs Sonuçları Açıklandı

2017 Ygs Sonuçları Açıklandı.Sonuçlar için aşağıda yer alan linkleri tıklayınız.

http://www.osym.gov.tr/

https://ais.osym.gov.tr/

Read Users' Comments (0)

2017 Ygs Soru ve Cevapları

DUYURU
( 12 Mart 2017)

2017-YGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının Yayımlanması

12 Mart 2017 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2017 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

2017-YGS’de kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017-YGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Read Users' Comments (0)

 Page 5 of 43  « First  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Last »