Okulda Görgü ve Nezaket Kuralları

Eski dönemlerde insanların çadıra girerken mızraklarını dışarıda bırakmaları önemli bir nezaket kuralıymış. O dönemler için birbirlerine zarar vermeyeceklerini anlatan el sıkışmaları ise, günümüzde artık tam olarak bu manayı ifade etmese de hâlâ kullanılmaktadır. Zaman ve şartlar karşısında değişikliğe uğrayan görgü kuralları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu alanda da yerini almıştır. Cep telefonu, internet ortamı başta olmak üzere imaj, beden dili ve empati gibi kavramlarla yeniden şekillenen görgü kuralları, eskiden sadece belli bir kesimin uyguladığı sosyetik davranışlar olarak düşünülmekten çıkmış, özellikle bu yeni hâliyle çağımız insanı için vazgeçilmez olmuştur.
Aşağıda isimleri belirtilen  Görgü ve Nezaket Kuralları ile ilgili kitaplar; hitaptan davete, sosyal ilişkilerden giyim-kuşama, ziyaretten telefonda konuşmaya kadar bu değişimi en temel hatlarıyla sunuyor.

Kitap Adı:Yeni Görgü Kuralları Yazar:Akın ALICI

Kitap Adı:Çocuklar İçin  Görgü ve Nezaket Kuralları Yazar:Eyüp ÖZDEMİR

Kitap Adı:Gençler İçin  Görgü ve Nezaket Kuralları Yazar:Aylin ATMACA

Kitap Adı:  Görgü ve Nezaket Kuralları Yazar:Şükrü ESİRCİ

Kitap Adı:  Görgü ve Nezaket Kuralları Yazar:Musa Kazım GÜLÇÜR

Kitap Adı:  Görgü ve Nezaket Kuralları Yazar:Nurcan AKTAŞ

Kitap Adı:  Adab-ı Muaşeret Yazar:Abdulkadir HALİT

Eba(Eğitim Bilişim Ağı) tarafından hazırlanan karikatürlerle  okulda görgü ve nezaket kuralları için TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Görgü kurallarına uygun; selamlaşma, tanışma ve tanıştırma, el sıkma-el öpme, hediyeleşme, çiçek götürmenin; ziyaretlerde ziyaretçinin ve ev sahibinin uyması gereken kuralların, ziyaret türleri ve ilkelerinin anlatıldığı öğrenme materyali aşağıda yer alan linklerdedir.

Görgü Kuralları -1

Görgü Kuralları -2