• -5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.
  *Sınav başvurusu; 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

  1. BAŞVURU ŞARTLARI
  a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
  c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.
  ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
  d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
  e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
  Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
  Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
  • EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
  • Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
  • Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı
  esastır.
  • Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

  KILAVUZUN TAMAMI İÇİN aşagıdaki yazıyı tıklayın lütfen.( ek 1 son sayfada)

  Bursluluk Kılavuzu

 • Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim desteği ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

  Sonuçlar için TIKLAYINIZ

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’ndan sonra başlayacak 2015-2016 eğitim öğretim yılında, okul çevrelerinde alınacak tedbirleri belirledi.

  Emniyet Genel Müdürlüğünden 2015-2016 eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin emniyet müdürlüğüne emir yazısı gönderildi.

  Çocukların, geleceğin teminatı ve toplumun temeli olduğu belirtilen yazıda, öğrencilerin korku ve endişeden uzak, güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri gerektiği ifade edildi.

  Yazıda, çocukların okula gitmek için evden ayrılmasından başlayarak, evlerine dönünceye kadar geçen zamanda güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerini sağlamak amacıyla 2007’den beri koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolünün uygulandığı anımsatıldı.

  Tedbirlerin gözden geçirilerek 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde de hassasiyetle uygulanmasına devam edileceği vurgulanan yazıda, okul yönetimlerinin irtibat kuracakları, yaşanabilecek güvenlik sorunlarını paylaşacağı görevliler olarak tayin edilen “Polis irtibat görevlisi” uygulamasının sürdürüleceği bildirildi.

  Yazıda, görevlendirilen personelin, okul yönetimi ile işbirliği içinde bulunarak, ailelerin bilgilendirilmesi için Toplum Destekli Polislik birimleriyle irtibatlı olacağı kaydedildi.

  – Tedbirlerden bazıları

  Okul giriş ve çıkış zamanlarında, eğitim kurumu güzergahı ile çevresindeki sokaklarda genel asayiş ve trafik önlemleri almak için yeteri kadar yaya ve motorize ekip görevlendirilecek.

  Eğitim kurumunun yakın çevresindeki umuma açık yerler, internet kafeler, elektronik oyun salonları ile park ve bahçeler gibi yerlere yönelik denetimler artırılacak. İnternet kafe ve oyun salonlarını denetleyen komisyonların etkinliğinin artırılması sağlanacak.

  Okulla hiçbir ilişkisi bulunmayan, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini tehdit eden, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine engel kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanacak. İlgili kararlara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak.

  Öğrencilerin yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulmasına yönelik önlemler alınacak. Öğrencilerin şiddet ve şiddet içeren olaylara karşı korunması için mevcut tedbirler artırılacak.

  Madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı öğrencilerin korunmasına yönelik narkotim ve asayiş sivil ekipleriyle okul çevresinde, büfe, kafe, market benzeri yerlere, ihbarlar doğrultusunda diğer kurumlarla koordineli şekilde uygulama ve denetim yapılacak.

  Öğrencilerin her anlamda gelişimlerini olumsuz etkileyecek unsurlardan korunmasına yönelik tedbir ve denetimler de artırılacak.

  – Olay ve duruma göre tedbirler geliştirilecek

  Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, kurumlarla işbirliğine gidilerek servis şoförleri, rehber personel, kantin çalışanları ve benzeri personel ile ilgili işlemler titizlikle yürütülecek.

  Eğitim kurumu çevresi ve güzergahında meydana gelen suçların zaman ve mekana göre dağılımı, yoğunluğu, suç işleyenlerin ve suça maruz kalanların dağılımları gibi istatistiki veriler göz önünde bulundurularak, suç analiz çalışmaları yapılacak ve suç haritaları hazırlanacak. Verilen değerlendirilmesiyle risk dereceleri belirlenecek, alınan tedbirler bu kapsamda tekrar yapılandırılacak.

  – İhbarların artması için faaliyetler yapılacak

  Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerince alınan tedbirlerin duyurulması ve ihbarların artmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılacak.

  Alınan tedbirler ve belirlenen okul irtibat görevlileri çocuk şube müdürlükleri koordinesinde 2 Ekim’e kadar Asayiş Daire Başkanlığına bildirilecek.

  Denetimlere ilişkin verilerin PolNet’e girişi yapılacak, düzenlenen formlar her ayın ilk 3 iş günü içerisinde asayiş dairesine gönderilecek.

  Anadolu Ajansı
 • Milli Eğitim Bakanlığı meb.gov.tr de yayınlanan listeye göre Türkiye geneli eğitim öğretim desteği verilecek özel okulların tam listesini yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan listeye göre 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim özel okul teşvikinden yararlandırılacak okulların sayısını 5586 olarak açıkladı. Eğitim öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin tercih işlemleri 4-10 Eylül 2015 tarihlerinde, yerleştirme sonuçlarının ilanı 11 Eylül 2015’te yayınlanacaktır. Yerleştirme sonucuna göre öğrencilerin 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında nakil ve kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Okul öncesi 20 bin, ilkokul 50 bin, ortaokul 50 bin, ortaöğretim/temel lise 110 bin öğrenci olmak üzere toplam 230 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. Okul öncesi öğrenci için 2 bin 680 TL, ilkokul için 3 bin 220 TL, ortaokul için 3 bin 750 TL, ortaöğretim için 3 bin 750 TL, temel lise için ise 3 bin 220 TL öğrencilerin kaydoldukları özel okullarına ödenecek.

  Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınan Özel Okullar.

  Liste İçin Tıklayınız.

 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;

  a) Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitim de yapılabilir.

  b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.

  c) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için bu fıkranın (b) bendinde belirtilen sayıda başvuru olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve mülkî idare amirliklerince onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitime sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar kaydedilir. Talebin fazla olması durumunda gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları, bu çocuklara yeni eğitim ve öğretim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Ders yılı süresince eğitim almış çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri çocuk kulüpleri kapsamında karşılanır.

  ç) Yaz aylarında yapılacak eğitimde kadrolu öğretmenler istemeleri hâlinde görevlendirilir. İstekli öğretmen bulunmaması durumunda ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilebilir. Ek ders ücretleri 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince ödenir.”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler ve e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işler.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (g) ve yedinci fıkrasının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” “(4) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.” “g) Özel okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt kabul işlemleri, öğrenci kontenjanları, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personel seçimi ve atanmaları gibi iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.” “a) İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(6) Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde yapılır.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders yılı sonuna kadar ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler, öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki eğitim ve öğretim yılı daha okullarına devam ettirilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimini tamamlayamayanlara ders yılı sonunda öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenir ve Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilir.”

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.”

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. “(6) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır.”

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüdür. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 29 – (1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.”

  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.” “b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. “(3) Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar, raporları süresince izinli sayılırlar. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.” “(4) Ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.”

  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. “(2) Öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre konular belirlenir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.” “(3) Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda; a) Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar. b) Öğretmenler ilk haftadan sonraki günler için ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulurlar. c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri hâlinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.” “(4) Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar.” “(5) Okulların bağlı bulundukları genel müdürlüklerce hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir.”

  MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Büro işlerini yürütmek üzere büro memuru, kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,”

  MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 11 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “11) Kılık kıyafetle ilgili kurallara uymamak.”

  MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında mal ve hizmet alımları ile bakım ve küçük onarım işlerinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

  MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Harcama işlemlerinde ise bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki mevzuat hükümleri uygulanır.”

  MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. “(6) Öğrenim belgesi, diploma ve benzeri belgelerin düzenlenmesinde sehven yapılan yanlışlıklar, silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile diploma, öğrenim belgesi ve diğer belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma, öğrenim belgesi ve diğer belgenin arkasına yeni şekliyle yazılır. Bu düzeltmede; düzeltmenin tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır.”

  MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 82 – (1) Okul öncesi eğitimden yararlanamayan okul öncesi çağı çocukları için yaz aylarını da kapsayacak şekilde esnek eğitim saat ve zamanlı, toplum temelli ücretsiz eğitim veren gezici sınıf açılabilir, gezici öğretmen uygulaması yapılabilir. Gezici sınıfların ve gezici öğretmenlerin çalışma usul ve esasları Yönerge ile belirlenir.”

  MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “36-66” ibaresi “36-71”, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işlenmesinden” ibaresi “işlenmesinden ve güncellenmesinden”, 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen “durumu” ibaresi “durumu okul yönetimince”, 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “Fen ve Teknoloji” ibaresi “Fen Bilimleri”, 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi “Karnelerde elektronik imza kullanılabilir ve karneler e-Karne olarak da düzenlenebilir.”, 56 ncı maddesinin yedinci fıkrasında geçen “nakil gidebileceği” ibaresi “aynı türde nakil gidebileceği”, 68 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “bankalardan” ibaresi “kamu bankalarından”, aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen “Okul öncesi” ibaresi “Resmî okul öncesi” şeklinde değiştirilmiş; 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “seçmeli dersler dâhil” ibaresi ile 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “başarı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Karar Örneği EK-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  Eki için tıklayınız.

 • Okul çağındaki çocukların düzenli kahvaltı yapmasının derslerdeki başarılarının artmasında son derece önemli olduğunu belirten Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Topalakçı, “Kahvaltı yapılmadığı takdirde, çocuklarda dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, kahvaltı yapan çocukların yapmayanlara oranla her zaman matematik sınavlarında daha yüksek not aldığını gösteriyor. Düzenli kahvaltı yapan çocuklar, obeziteye de yakalanmıyor” dedi.

  Sağlıksız beslenmeden ve hareketsizlikten kaynaklanan obezitenin artması, çocukların abur cubura daha çok yönelmesi, aileleri çocuklarının beslenmesi ile ilgili daha dikkatli olmaya yöneltiyor. Düzenli kahvaltı etmek, bugün sadece sağlığına dikkat eden ve sağlıklı diyet yapan yetişkinler için değil, özellikle okul dönemindeki çocuklar için de kritik önem taşıyor.

  Kahvaltı okul başarısını artırıyor

  Öğrenciler için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu belirten Dyt. Banu Topalakçı, “Bütün gece süren açlıktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Bu nedenle, güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir” diye konuştu.

  Kahvaltı etmeyen çocuk sinirli ve sabırsız oluyor

  Yapılan çalışmaların özellikle çocuklarda kahvaltı alışkanlığının olmasının obeziteyi engellediğini gösterdiğine dikkat çeken Banu Topalakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kahvaltıyı atlayan çocuklar ilerleyen saatlerde daha yorgun, sinirli ve sabırsız olurlar. Bunlar da okulda problem yaşamalarına sebep olur. Sabah kahvaltısını düzenli yapan çocuklar ise bunun tersine, okulda daha enerjik, sinirli davranışlardan daha uzak ve uyumlu bir halde olurlar. Yapılan çalışmalarda, kahvaltı yapan çocukların yapmayanlara göre her zaman matematik sınavlarında daha yüksek not aldığı gözlemlendi. Ayrıca kahvaltı alışkanlığını düzenli olarak hayatına sokan çocukların bütün akademik yaşamı boyunca başarılı olduğu biliniyor.”

 • Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, öğrencilerin bir dönemin yorgunluğunu 2 haftalık tatille atmayı planlarken, anne babaların da onların sadece oyun oynayarak geçirmelerinden yana endişe ettiklerini anlattı. Psikolog Ertuğrul, şöyle dedi:

  “Yarıyıl tatilinin verimli geçirilmesi için mutlaka tatil programı hazırlanmalıdır. Bu programda ağırlık sosyal aktiviteye ayırılmalı, derslerden kopmamak içinde tekrar planı oluşturulmalıdır. Bu dönemde çocuktan okul dönemindeki gibi ders çalışması beklenmemeli, ona dinlenmesi için zaman tanınmalıdır. Öğrencilerin bir dönemin yorgunluğunu üzerlerinden atmak için oldukça önemli olan bu tatilin kaliteli geçmesi adına aileler çocuklarıyla beraber zaman geçirmeli, eğlenmelerine izin vermeli, ortak aktiviteler planlamalı, mümkünse yer değiştirerek kısa süreli seyahate çıkılmalıdır.”

  Tatil döneminde, zayıf olan derslerle ilgili konuşulması ve bunun nasıl çözüleceğine yönelik planlamalar yapılarak, çocuğun ikinci yarı yıla hazırlanması gerektiğini bildiren Ertuğrul, şöyle devam etti:

  “Bunun yanı sıra tatil rehavetini önlemek için mevcut kurallarda değişimler yapılmadan bol kitap okuması ve belli zaman diliminde derslerine zaman ayırması sağlanmalıdır. Yarı yıl tatilinin belli bir plan çerçevesinde kaliteli geçirilmesi mümkündür. Yarı yıl tatili 15 günde olsa tatil sonrası uyum süreci mutlaka yaşanacaktır. Çocuğun okula uyum sağlayabilmesi adına zaman tanınmalı, hemen okula adapte olması beklenmemelidir.”

  OKUL BAŞARISI, HAYAT BAŞARISI DEĞİLDİR

  Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, okul başarısını çocuğun hayat başarısı gibi görerek sürekli baskı yapan bir anne baba modeli üstlenmenin, iki taraf için de yıpratıcı olduğunu da bildirdi. Ertuğrul, şöyle konuştu:

  “Bu nedenle çocuğa karşı her dönem ilgili olmak ve planlanmış programın kontrolünü sağlamak hem daha verimli olacaktır hem de baskıcı bir ebeveyn modeli üstlenilmesini önleyecektir. Unutulmaması gereken en önemli nokta çocukların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının her şeyden önemli olduğudur.”

  KÖTÜ KARNE, ÇOCUĞUN BAŞARISIZ OLDUĞUNU GÖSTERMEZ

  Psikolog Halise Bölük, öğrencilerin, yılın ilk dönemindeki başarısını gösterecek karneleri alacağı günün kimileri için kabusa dönüşebildiğini belirtirken şöyle devam etti:

  “Kırık notlarla dolu bir karnenin, öğrencinin psikolojisi üzerinde yarattığı olumsuz etki, ailelerin de baskısı ile içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Anne ve babaların, karnesi kötü olan çocuklarına yükledikleri ruhsal sıkıntılar, onların gelecekteki başarısını doğrudan etkiliyor. Baskı altındaki çocuk, gelecekte özgüven duygusundan yoksun ve cesaretsiz bir birey olarak yetişiyor. Karne döneminde bazı ailelerdeki karne gerginliği, çocuklarda izleri ömür boyu silinmeyecek bazı psikolojik sorunlara yol açabilir. Karnesi kötü olan çocuk kendi içinde hesaplaşma yaparken, ailesinin tutumu ile yıkılabilir. Bu nedenle çocuğa, karnesi kötü olduğu için ‘Tembel’ ya da ‘Başarısız’ sıfatı yüklenmemelidir. Çocuk kendini bu statüde kabul ederse, yaşamı boyunca başarı için bir çaba göstermeyebilir. Ailenin karneyi değerlendirirken takınacağı tavrın, çocuğun daha sonraki okul başarısını etkileyeceği unutulmamalıdır. Karne yorumuna iyi notlardan başlayın. Aileler kırıklarla dolu karne karşısında soğukkanlı ve sakin olmalı. Çocuğu suçlama yerine onu anlamaya çalışmalı, bunun düzeltilebilecek bir sorun olduğunu öğütlemelidir. Karne için yapılacak yorumlar, iyi notlardan başlamalıdır. Öncelikle iyi notlar için çocuk tebrik edilmeli, başarılı olduğu derslerdeki durumu göz ardı dilmemelidir. Eğer anne baba, eğitim dönemi içinde okul ve öğretmenle yeterince işbirliği yapmışsa, çocuğun sınıf içindeki seviyesini değerlendirebilir, karne hakkında da yorum sahibi olur. Ancak buna rağmen ailelerin karneyi gördüğünde sinirlenerek olumsuz yorumlarda bulunması yersizdir.”

  Psikolog Bölük, Çocukların karnesindeki zayıf notlara karşılık, aileler iyimser ve onların ruhunu okşayacak şekilde davranması, öğretmen ve okul yönetimi ile diyalog halinde olması gerektiğini bildirirken “Çocuklara, ‘Sana güveniyorum, sen istersen başarırsın’ diye olumlu ifadeler kullanmak birçok sorunu çözecektir” dedi.

  Halise Bölük, tatilin, öğrencilerin dinlenmesi ve eğlenmesi için verilen bir zaman dilimi olduğunun unutulmamasını da anımsatarak, öğrencinin başarısız olduğu derslerle ilgili yoğun ve yorucu olmayan bir çalışma programı uygulayabileceğini kardeş ve arkadaşlarıyla kesinlikle kıyaslanmaması, karşılıklı iletişime geçilerek, düzenli planlama yapılmasını önerdi.

  Doğan Haber Ajansı
 • 23 Ekim 2014 PERŞEMBE          Resmi Gazete Sayı : 29154

   

  YÖNETMELİK

  Milli Eğitim Bakanlığından: 

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

  MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  “c) Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir.” 

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  “b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasına, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göredeğerlendirilir.” 

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

  “(3) Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler. 

  a) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır. 

  b) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi halinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşme Örneği EK-9’u imzalar.

  c) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi halinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir. 

  (4) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

  (5) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.” 

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  “a) Varsa müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,” 

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “psikometri” ibaresi “psikomotor”, 56 ncı maddesinin onuncu fıkrasında geçen “onur” ibaresi “iftihar”, on ikinci fıkrasında geçen “73 üncü” ibaresi “61 inci”, 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “il” ibaresi “il/ilçe”, şeklinde değiştirilmiştir. 

  MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 •   23 Ekim 2014 PERŞEMBE  Resmi Gazete Sayı : 29154

  YÖNETMELİK

  Milli Eğitim Bakanlığından: 

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MEB, olumsuz davranışlarda bulunan öğrenciler için 3 aşamalı “Uyarma” sürecini uygulayacak

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 23 Ekim 2014 tarihi itibariyle değişti.

  Yönetmeliğin önceki halinde sadece 1 ve 2 nolu fıkralar bulunuyordu. Değişiklikle maddeye aşağıda yer alan 3, 4 ve 5 nolu fıkralar eklenmiştir.

  Yeni eklenen fıkralara göre, olumsuz davranışı gözlenen öğrenciye 3 aşamlı bir Uyarma süreci uygulanacaktır. İlk aşamada öğrenci uyarılacak, devam ederse sözleşme imzalanacak, yine devam ederse velisi ile görüşülecek.

  İŞTE YÖNETMELİĞİN YENİ MADDESİ

  Madde 54 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

  (2) Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.

  (3) Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

  a) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.

  b) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi halinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşme Örneği EK-9’u imzalar.

  c) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi halinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

  (4) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

  (5) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.”

   

   Memurlarnet