Başarı ve motivasyon

https://docs.google.com/presentation/d/14dG14xmEPtD1y96hQrOlV7qpnEi_5iSh/edit#slide=id.p1

B A Ş A R I V E
M O T İ V A S Y O N

Kızım ödevin yok mu senin?”, “ Oğlum ne zaman ödevini yapacaksın? ”,“
Oyalanma artık, hadi dersin başına ” … gibi cümleler hemen hemen her ailede
tekrarlanabiliyor.

Kimi çocuklar ders çalışmayı erteliyor,kimi akıllı telefondan sosyal medyaya
bağımlı, kimileri ödevlerini hiçyapmıyor. Bazı aileler, çocuklarına ders
çalıştırma ve ödev yaptırma konusundasıkıntı çekiyor ve bu konuda stres
yaşıyorlar.
Başarı konusunda, bazı anne babalarsadece akademik başarıyı anlıyor. Bu
hatalı bir yaklaşımdır. Olumlu ahlakidavranış, dürüst ve adil olmak ve
sağlıklı iletişim becerilerine sahipolmak da bir başarıdır.

Başarı, belirlenen amaç ve hedefleringerçekleştirilmesidir.

Motivasyon ise,harekete geçmemizisağlayan güçlü istektir.
Başarı ve Motivasyonu DüşürenFaktörler-Sebepler
* Olumsuz algılar, yanlış inanışlar ,karamsarlık
* Ya hep ya hiç tarzı düşünme,mükemmeliyetçilik
* Aile içi kavgalar ,huzursuzluklar,iletişim sorunları
* Ailede sevgi ,şefkat, ilgi ve güveneksikliği
* Sürekli eleştirilme, aşağılanma,karşılaştırılma
* Günlük hayatta çözülmemiş problemler
* Çocukta ,ciddi fiziksel veya ruhsalsorunların varlığı
* Dikkat ve konsantrasyon problemleri
* Sağlıklı ve dengeli beslenememe
* Ciddi düzeyde uyku problemlerininolması
* Evde ders çalışabileceği ortamınolmaması
* Özgüveninin çok zayıf olması
* Verimli ders çalışma yöntemlerinibilmemesi
* Bir amacının ve hedeflerinin olmaması
* Yanlış arkadaş seçimi , arkadaşları ile ilgilisorunlar
* Okulda yaşanan uyum sorunları, okulusevmeme
* Zamanın akıllı telefon ,internet ve TV ilegeçirilmesi
* Ailenin sosyo-ekonomik durumun çokzayıf olması
* Çocukta sorumluluk becerisinin zayıfolması
* Sağlıklı olmayan, sorunlu kişilik ve benlikgelişimi
* Ailenin, eğitime ilgisiz ve duyarsız olması
* Öğretmenine karşı olumsuz duygulargeliştirmesi
* Akran zorbalığına ve şiddete maruzkalması
* Zararlı alışkanlıklar ve zararlı madde
kullanımı

* Kardeş kıskançlığının abartılı boyuttaolması
* Başarılarının fark edilmemesi, hiçödüllendirilmemesi
ANNE  BABALARA ÖNERİLERİMİZ
1- Çocuğunuzun görme ve işitme sağlığı iyiolmalı. Sorun varsa gecikmeden tedavi yoluna
gidilmeli.
2- Çocuğunuzun ruh sağlığı iyi olmasıdesteklenmelidir. Ruh sağlığı bozulan çocuğun
motive dilmesi zor olur.
3- Çocuğunuzda ciddi anlamda dikkat ve konsantrasyon problem olup olmadığını kontrol
edin. Şüphelendiğiniz bir durum varsa bir uzmana inceletin.
4-Sağlıklı beslenmeli. Özellikle kahvaltı ihmal edilmemelidir. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı
beslenme sağlıklı değildir. Özellikle protein ağırlıklı beslenmeliler. Susuz kalmamalılar.
5– Sağlıklı bir uyku düzeni olmalı. Gece geçsaatlere kadar film izlemek, akıllı telefon ile
yazışmak vb. durumlar uyku sağlığını bozar ve
bu durum hafızayı olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar sağlıklı uyku uyuyan öğrencilerin
uyku düzensizliği yaşayan öğrencilere oranla
daha iyi not aldıklarını ortaya koydu. Uykuları
yetersiz olan çocukların öğrenme becerileri ve
dikkati zayıflar .
6– Aile içi iletişim ve huzur da çok önemli. Sürekli
tartışmaların ve huzursuzlukların olduğu aile
ortamı çocuğun ruh sağlığını bozabilir ve
öğrenmesini de olumsuz etkiler.
7– Veli toplantıları ve veli seminerlerine düzenli
olarak katılmalısınız. Çocuğunuzun eğitim ve
davranış açısından durumunu öğrenmek için
düzenli aralıklarla okuldan ve öğretmenlerden
bilgi almanız, çocuğunuzun dikkatini çeker ve
okulda daha olumlu hareket etmesini sağlar.
8– Sevgi, şefkat, ilgi ve değer vermek vb. olumlu
yaklaşımları eksik etmemeliyiz. Anne baba
sevgisi kul başarısında olumlu etki yapar.
9– Kendisini duygusal olarak güvende
hisseden çocuk çok daha iyi öğrenebiliyor.Ayrıca iyi bir dinleyici olmalıyız.
Düşüncelerini rahatça ifade etmesini
teşvik etmeliyiz.
10- Olumlu davranışlar sergilediğinde arasıra alışkanlık yapmayacak şekilde
çocuğunuzu ödüllendirebilirsiniz. Ödevini
yaptığında övgüyle, güzel cümlelerle,
gülümseyerek onları ödüllendirmelisiniz.
11– Olumlu yönlerini ön plana çıkararak
onu cesaretlendirin ve cesaretlendirici sözler söyleyerek özgüvenlerini
geliştirmeye çalışmalıyız.
12- Ulaşılabilir amaç ve hedefler koymasına
yardımcı olmalıyız. Amacı hedefi olmayan
bir çocuğun başarılı olabilmesi zordur.
Amaç ve hedefler davranışı yönlendirir,
motive eder.
13- Beraberce haftalık verimli ders çalışma
planı yapmalı ve bu plana bağlı kalması
için, baskı yapmadan motive edilmeli.
14- Çocuğa neden ödev yapması
gerektiğini, faydaları ve ödeviyapmadığında neler kaybedebileceğini
hayattan örnekler vererek güzelce
anlatmalıyız.
15- Daha önce işlenen konuları
unutmaması için arada bir tekraryapmasının çok faydalı olacağını, böylece
öğrendiklerinin akılda kalacağınıhatırlatabilirsiniz.

16- Sınava hazırlanma ve etkili test çözme
becerilerini konusunda da öğretmenlerden veuzmanlardan bilgi almalı ve çocuğumuza
öğretmeliyiz. Ayrıca dikkati ve hafızayı geliştirici
eğitsel setler, kitaplar ve materyallerden de
yararlanılabilir.
17-Her anne-baba çocuğunun özelliklerini iyi
bilmeli ve ders ortamı hazırlarken de buna göre
bir ortam hazırlanmalıdır. Çocuğun kendisine ait
sade bir çalışma odasının olması, eğer bu
mümkün değilse evin sessiz bir köşesinin ona
ayrılması sağlanmalıdır.
18- Evde kitap okuma saatlerimiz olmalı, beraber
kitap okuyarak çocuğumuza bu konuda iyi örnekolabiliriz.
19-Televizyon izleme süresini sınırlamalıyız.
20-Çocuğumuzu, ona iyi örnek olabilecek birarkadaşı ile birlikte olmasını teşvik etmeliyiz.
Karamsar tiplerden uzak durmasını
söyleyebilirsiniz.
21– Aşırı sert ve sürekli suçlayıcı tutum sergilemek
çocuğunuzun özgüvenini zedeleyebilir, okuldan,
dersten soğutabilir. Asla şiddet uygulamamalıyız.Cesaret kırıcı, bıkkınlık ve isteksizlik yaratacak
olumsuz mesajlardan kesinlikle kaçınmalıyız.
Cezalar sevilen bir şeyden yoksun bırakmaşeklinde nadiren verilebilir.
22– Kardeşler arasında asla ayrım yapmamalıyız.
23–Onu, başka çocuklarla asla kıyaslamamalıyız.
24– “Ders çalıştıktan sonra istediğin etkinliği
yapabilirsin” diyerek ödevleri bitirmesini teşvik
edebiliriz.
25– Çocuğunuzun planlama becerisinin gelişmesi

için evde yapması gereken öncelikler hatırlatılmalıve görebileceği bir yere asılmalıdır.
26– Başarılı kişilerin hayatından başarı
öyküleri okuyabilirsiniz. Günlük gazetelerde,
kitaplarda, dergilerde çocuğunuza ilham
verebilecek, motive edecek ve harekete
geçirecek düzinelerce küçük başarı hikayeleri
bulabilirsiniz.
27– Ona, başarılı olacağına inandığımızı
hissettirmeliyiz. Başarısız olduğunda,
yapamadığında, kaygıya kapıldığında, onu
öğrenebileceğine inandırıp umut vermeliyiz.
28– Okulunun nasıl geçtiğini, neler öğrendiğini,
başka neler yaptığını sıkmadan uygun bir dille
öğrenmeliyiz. Böylece okulu önemsediğimizi
göstermiş oluruz.
29– 1 saat ders çalıştıktan sonra 15-20 dk ara
verilmesi, dikkatin toplanması açısından
faydalı olacaktır.
30– Aşırı beklenti ile çocuğa yaklaşmak,
kaygıya ve kendi- sini yetersiz bulmasına
neden olabilir. Beklentileriniz gerçekçiolmalı.
Mükemmeliyetçilikten uzak durmalıyız.
31– Çocuğunuzu motive eden filmlerin listesiniyapıp küçük bir arşiv oluşturabilirsiniz. Spor,
oyun vb fiziksel aktivitelere de yeterli zaman
ayırabilmelidir. Ayrıca ilgi duyduğusosyal,kültürel ve sanatsal faaliyetlere de
yönlendirilmelidir.
32– sosyalmedyada uzun süre vakit geçiren çocuklar,
sosyal medyayı kullanmayan çocuklara oranla
sınavlarda daha başarısız oluyor.