Medya ve İletişim Sistemleri

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ (FAKÜLTE)

SÖZ


       Programın Amacı
       Medya iletişim sistemleri programının amacı, radyo, televizyon ve sinema gibi medya kuruluşlarında görev yapacak elemanları yetiştirmektir.

       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
       Medya iletişim sistemleri programında genel kültür derslerinin yanı sıra, program yapımcılığı, senaryo, halkla ilişkiler, basın ve yayın yoluyla halk eğitimi, kitle araçları ve iletişim, bilgi teknolojisi, yayımcılığın tarihçesi, gazetecilik ve haber analizinin ilkeleri, haber toplama ve haber analizi, görsel haber, yayımcılık ve pazarlama, kitle iletişiminde araştırma yöntemleri, yayımcılık yönetimi, medya ve ahlak gibi dersler okutulmaktadır.

       Gereken Nitelikler
       Medya iletişim sistemleri programında öğrenim görmek isteyenlerin üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde kullanabilen, sosyal bilimler alanında başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişimci ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
       Medya iletişim sistemleri programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar, radyo ve televizyonlarda ve sinema sektöründe haber muhabiri, program yapımcısı, yorumcu ve araştırmacı olarak görev yaparlar.Radyo ve televizyonlarda görev yapanlar haber toplarlar, bunların doğruluğunu kontrol edip önem sırasına koyarlar, görüntü ve metinleri düzgün ve etkileyici bir biçimde sunulmak üzere düzenlerler; yorumcu olarak haberleri bütünleştirici ve anlamlandırıcı metinler hazırlarlar.

       Çalışma Alanları
       Mezunlar, resmi ve özel radyo ve televizyon kurumlarında, sinema sektöründe görev alabilirler. Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olanlar meslek liselerine gazetecilik ve iletişim alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler.
Kitle iletişim araçları ve yöntemleri geliştikçe bu programlardan mezun olan elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN          TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc