İş Sağlığı ve Güvenliği

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (FAKÜLTE)

SAY


       İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, çalışanda, hastalık ve kaza oluşturacak çalışma koşullarını ölçen, değerlendiren ve gerekli önlemleri alan çalışmaların tümüdür. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan bir profesyonel, şu vizyonla görev yapar:


       1.Çalışanın sağlık kapasitesini yükseltmek

       2.Çalışanın sağlığına, çalışma ortamından gelebilecek tüm zararların nedenlerini saptayarak, yok etmek veya minimize etmek

       3.İşi çalışana, çalışanı işe uydurmakdır.

       Öğrencilerimizin etkin bilgilenme becerileri kazanmış, eleştirel düşünme yeteneği ile donanmış, yaşam boyu öğrenme ve beceri kazanma tutkusu içinde, insanlığa ve topluma yararlı, sorumluluk sahibi ve çağdaş iş süreçlerini her kademede uygulayabilen profesyonelleri olarak yetişmelerini sağlamak ana ilkemizdir. Öte yandan uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak nitelikli bilimsel araştırmaların yapıldığı ve yapılmasına olanak sağlayan bir akademik kuruluş olma azmi ve kararlılığı içindeyiz.


       İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün İlkeleri

       “Bu bölüm Türkiye’de bir ilk”


       Günümüzde sanayimizin ihtiyaçlarına bakıldığında İş Sağlığı ve Güvenliği lisansı en çok tercih edilen ve geleceğin en popüler mesleklerinden biri olacaktır. Ülkemizde bu program, lisans düzeyinde bir ilk olacaktır. Yurt dışı örnekleri lisans ve lisansüstü çalışmaları olarak oldukça fazla ve çeşitlidir. Ülkemizin, gelişmiş ülkelere göre sigorta sistemleri, yasaları, ilgili bakanlıkları farklı olduğu için bu eğitim kendi koşullarımızı da göz önünde bulundurarak, uluslar arası standartları baz alan bir yapıda organize edilmiştir.

       İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda görev alan, ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası konferanslarda çalışmalarını sunan ve bilimsel dergilerde araştırma sonuçlarını yayınlayan eğitim kadrosu, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki son gelişmeleri öğrencilerine aktaracaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği alanında başarılı çalışmaları olan yerli ve yabancı uzmanların da akademik faaliyetlere katılarak deneyimlerini öğrencilere aktarmaları sağlanacaktır.

       Öğrencilerin araştırma yöntemleri dersi kapsamında bilgisayar laboratuvarlarında veri işleme ve analizi tekniklerini uygulamaları sırasında, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini kazanmaları sağlanırken, teknolojik altyapılarını geliştirmek amaçlanacaktır.

       İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’ne bağlı Lisans Programı’nda kredili sistem uygulanacaktır. Öğrenciler 7 (yedi) yarıyıl sonunda teorik dersler ve pratik derslerden başarılı olduktan sonra 8. yarıyılda çeşitli işletmelerde stajlarını tamamladıktan ve bitirme projelerini verdikten sonra mezun olacaklardır.

       Üniversitemizde, önümüzdeki dönemde açılacak veya açılmış meslek dallarındaki öğrencilerimize, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde, yandal ve çift anadal eğitim olanakları sağlayarak, endüstrimize hizmet verecek donanımlı meslek insanları yetiştirecektir.

       Çalışma koşullarının iyileştirilmesinde çok önemli kararları alabilecek ve uygulayabilecek, en az bir yabancı dil bilen, ulusal veya uluslararası sanayi kuruluşlarında çalışabilecek bireyler olacaklardır. Dolayısıyla program mezunu öğrencileri en iyi tanımlayacak unvan “İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyeri”dir.


       Mezunlarımızın Çalışma Alanları

       “İstihdamda Yeni Bir Akıl …”


       Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Bir öngörü yaparsak, 2008 istatistiklerine göre ülkemiz için 12000 civarında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmış olarak, stratejik yaklaşımlarla çalışanın sağlığının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol ve çaba sahibi olacaktır.

       Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme şansına sahiptirler. Buna ek olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden yan dal eğitimi alarak, mezun olduklarında, otomatik olarak, İşyeri Hekimi olma hakkını elde edeceklerdir. Mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerimiz, yine yan dal yaparak, İş güvenliği konusunda diploma alarak, endüstrimizde, diğer mezunlara nazaran bir adım önde olacak, önemli bir avantaja sahip olacaklardır. Keza, beslenme, psikoloji, fizyoterapi v.d.gibi meslek sahipleri, aynı şekilde kendilerine avantaj sağlayacaklardır.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN          TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc