Enerji Sistemleri Mühendisliği

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

SAY


       BÖLÜMÜN AMACI

       Enerji Sistemleri Mühendisliği, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir mühendislik disiplinidir.

       Geride kalan  20.y.y. içinde enerji kaynağı olarak kömür, petrol ve doğal gazın bilinçsiz kullanılması nedeniyle ekolojik denge bozulmaya başlamış, bu durum fosil enerji kaynaklarının hızlı azalmasını ve dünya ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu olumsuzlukları gidermek için bilim insanları alternatif enerji arayışlarına  hız vermişlerdir. Konunun önemini kavrayan yerli ve yabancı şirketler enerji üretim teknolojileri geliştirmede her türlü yatırım ve ARGE faaliyetlerinde birbirleriyle yarışmaya başlamışlardır. Asya, Avrupa ve Afrika arasında enerji ilişkilerinde kilit ülke konumda olan ülkemizin bu yarışta zamanında ve doğru olarak yer alması ve başarı sağlayabilmesi ancak iyi yetişmiş Enerji Sistemleri Mühendisleri ile mümkün olacaktır.

           Enerji Sistemleri Mühendisliğinin, özellikle Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde ve serbest  piyasa ekonomisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç duyulacak en önemli mühendislik alanlarından biri olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçektir.

       ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN NİTELİKLER

       Enerji kaynakları konusunda sürekli bir arayış içinde bulunan bilim dünyasına adım atmak isteyen genç enerji mühendisi adaylarında olması gereken en önemli özellik, sistemli ve disiplinli bir çalışma alışkanlığına sahip olmalarıdır. Ülkemizin ve dünyanın enerji ve çevre sorunlarına duyarlı, çözümünde iddialı olmaları, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmaları, yaratıcı ve sorgulayıcı olmaları, matematik ve fizik alanlarına ilgi duymaları ve akademik yeteneğe sahip olmaları bu mühendislik alanını seçecek olan öğrencilerimizde aranan diğer önemli niteliklerdir.

       ÇALIŞMA ALANLARI

       Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Bor Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),  Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK) sayılabilir. Bunun dışında bir çok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiyacı olan eneji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralları konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallarının yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uarnyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek duyulacaktır. Üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak mühendisler arasında  enerji sistemleri mühendisleri ilk sırada olacaktır.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc