Fizik Mühendisliği

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

SAY


       Programın Amacı
       Fizik mühendisliği programının amacı, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.

       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
       Fizik mühendisliği programında temel matematik, fizik ve kimya eğitim yoğun olarak okutulan başlıca derslerdir. Nükleer fizik, atom fiziği, katı hal fiziği gibi kuramsal ve temel konuların yanı sıra bilgisayar programlama ile ilgili derslere ve uygulama derslerine de önem verilir. Fizik mühendisliği bölümlerinde temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine elemanları, malzeme gibi gerekli mühendislik konuları da işlenir.

       Gereken Nitelikler
       Fizik mühendisliği programında okumak isteyen bir kimsenin, maddenin yapısı, davranışı ve özelliklerine ilişkin konulara karşı ilgili ve bu alanda başarılı olması gerekir. ve yaratıcı gücü olmalıdır. Ayrıca kişinin iyi bir gözlemci olması bu alandaki başarısını artırıcı etkenlerdir.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
       Fizik mühendisliği programını bitirenlere "Fizik Mühendisi” unvanı verilir.Fizik mühendisleri elektronik endüstrisi, TCDDY ve PTT gibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malzemenin elektronik, metalurjik, optik vb. özellikleri konusunda kalite kontrolünü yapar; temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktarmak amacı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.Fizik mühendisi fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygular; elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını, katı hal elektroniği bilgisiyle üretir, geliştirir. Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye süper iletkenliğin sokulması buna örnektir.

       Çalışma Alanları
       Fizik mühendisliği programını bitirenler modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretim kuruluşlarının kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde ve enerji santrallerinde çalışabilirler.Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler. Bu nedenle iyi yetişmiş fizik mühendisleri aranan elemanlardır.
       Fizik mühendislerinden, öğretmenlik meslek eğitimi almış olanlar, ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde fizik ve astronomi alanı ile ilgili derslere öğretmen olarak atanabilirler


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN        TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc