Muhasebe (Yüksekokul)

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


MUHASEBE (YÜKSEKOKUL)

EA       İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır. Ancak ülkemizde muhasebe eğitimi, fakülte seviyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan bölümlerde sadece teorik temelli ve uygulamadan (özellikle kanunlar ve ilgili mevzuatlar açısından) uzak, meslek yüksek okulu seviyesinde ise iki yıllık muhasebe programları içerisinde, başlangıç düzeydeki uygulamaya dönük, teoriden uzak olarak verilmektedir. Oysa sektörün sadece basit defter tutma bilgisine sahip elemanlardan ziyade belli alanlarda ihtisas sahibi, analitik düşünebilen, muhasebenin temel bir işletme fonksiyonu olduğunun farkında elemanlara ihtiyacı vardır.

       Bu programın amacı muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. Muhasebe bölümü öğrencilerinin 7. ve 8. yarıyıllarda “İş Başında Eğitim” (üniversite tarafından anlaşma yapılacak mali müşavirlik ve denetim firmaları, üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe departmanlarında) yapma zorunlulukları vardır. Böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyon sıkıntısı aşılmış olacaktır.

       Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, eğitimlerini tamamladıkları ya da benzer programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları da olacaktır.

       Bölüm mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe departmanlarında muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı olarak çalışabilecekleri gibi (ki asıl amaçlanan budur), üniversitelerin İ.İ.B.F. öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına sahip olacağından istihdam yelpazesi oldukça geniş olacaktır.

        Programdan mezun olacak öğrenciler eğitim sonrası eğitime tabi tutulma sıkıntısı yaşamadan veya minimum düzeyde eğitime tabi tutularak, gerek bağımsız olarak, gerek tüm sektörlerin muhasebe departmanlarında muhasebeci/mali müşavir / maliyet muhasebecisi / denetçi adayı olarak çalışabilecektir.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2017>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc