Pazarlama (Yüksekokul)

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


PAZARLAMA (YÜKSEKOKUL)

EA


Programın Amacı:
       Pazarlama Yönetimi Lisans Programının amacı işletmecilik temel konuları yanında özellikle pazarlama alanında eğitilmiş, bilgili, kültürlü, global pazarlarda başarılı olacak elemanlar yetiştirmektir. Öğrenim dili İngilizcedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, pazarlama konuları yanında, yabancı dille de donanmış olacaklarından, küresel ortamda başarılı olmak için gereken tüm özellikleri taşıyacaklardır.

       Üreten ama ürettiğini bilimsel yöntemlerle pazarlayamadığı için emeğinin karşılığını alamayan birçok özel sektör kuruluşlarının yanında, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan kamu kesimi için de pazarlama çok önemli bir fonksiyondur. Pazarlama Yönetimi Lisans Programı, her iki alanda ihtiyaç duyulan, etkin ve verimli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

       Öğrencilerin analiz ve sentez yapma yeteneklerini artıran, iletişim becerilerini geliştiren, yaratıcı ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmeyi hedef alan Pazarlama Yönetimi Lisans Programı,bilgisayar ve diğer eğitim teknolojilerini de öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Uluslararası pazarların talep ettiği, özgüveni tam, kendini rahatça ifade eden, girişimci ruhlu öğrenciler yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır.

       Eğitimde Farklılık:

       Pazarlama konusunda güncel gelişmelerin takip edilmesi ve iş dünyasından yöneticilerin görüşleri alınarak derslerin içerikleri sürekli yenilenmektedir. Derslerin kuramsal ve uygulamaya dönük boyutlarının desteklenmesi ve öğrencilerin en etkin bir şekilde eğitim alabilmesi için ekip çalışmaları, projeler, vaka çalışmaları ve öğrencinin eğitim sürecine etkin katılımını sağlayan yöntemler kullanılmaktadır.

       Derslerde üniversitenin güçlü bilgisayar teknolojisi altyapısı etkin olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz ders ile ilgili eğitici materyallere ders web sayfaları üzerinden 24 saat erişebilmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin yoğun olarak kullanıldığı derslerin uygulama kısımları bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Çok disiplinli bir yaklaşımla öğrencilerimiz pazarlama alanı dışında da dersler almakta ve mezunların çok yönlü, kültürel düzeyleri yüksek bireyler olarak iş dünyasına katılmaları sağlanmaktadır.

BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2017>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc