Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

EA


       Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (KSUİ), Soğuk Savaş sonrası dönemde etkisini artan bir şekilde hissettiren küreselleşme sürecinin yarattığı karmaşık sosyal ve siyasi ilişkiler ağını ve bu sürecin ulusal ve uluslararası boyutlarını içeren bir eğitim vermek amacıyla öğrenime başlamıştır. Program  Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ve onların New York Eyalet Üniversite Sistemine (SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi'ndeki muadil bölümleri tarafından hazırlanmış ve yürütülmektedir. Bu nedenle KSUI programı bir çok bölümün kaynaklarını, akademik birikimini ve deneyimini bir araya getiren disiplinlerarası bir programdır.  Öğrenciler 4 yıllık eğitim süresinin birinci ve üçüncü yıllarını ODTÜ'de, ikinci ve dördüncü yıllarını ise Binghamton Üniversitesi'nde tamamlayacaklardır.

       Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programında öğrenim görecek öğrencilerin;

Lisans eğitimi süresince uluslararası saygınlığa sahip ODTÜ ve Binghamton Üniversitesi'ndeki   programlarda öğrenim görmeleri,

İki farklı kültürü tanımaları,

İngilizce'yi hem ODTÜ'de, hem de İngilizce'nin  doğal ortamında geliştirmeleri;

Programlarını başarı ile tamamladıklarında aynı  anda ODTÜ ile Binghamton Üniversitesi'nin lisans  diplomasına sahip olmaları amaçlanmaktadır.


       İş Olanakları

       Program mezunlarının hem Türkiye'de hem de yurtdışında çeşitli iş olanaklarına sahip olacakları öngörülmektedir. Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, AB Genel Sekreterliği, Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında veya NATO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde ve özellikle  uluslararası çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışma olanakları bulabileceklerdir.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN          TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc