Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YÜKSEKOKUL)

EA


       Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?


Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur.  Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri'ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı gözönüne alınırsa, yönetim bilişim sistemlerinin çok geniş uygulama alanları bulduğu görülecektir.


       Lisans Eğitiminin Amacı:


Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitiminin amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.


       Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı:


Dersler ve konular: Programın ilk iki yılında yönetim ve bilişim disiplinlerinin alt yapısını oluşturan temel dersler verilmektedir. Bir başka deyişle, sistem tasarımı, veri tabanları ve veri iletişimi, programlama gibi bilişim konuları  ile organizasyon, ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans gibi temel işletme konularını dengeleyen bir eğitim verilir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise,  her iki disiplini birlikte ele alan, entegrasyon dersleri okutulur.  Karar destek sistemleri, kurumsal bilişim sistemleri, bilişim sistemleri yönetimi gibi derslerle, çok sayıda açılan bölüm seçmeli derslerini bunlara örnek olarak gösterebiliriz.


       Gereken Nitelikler

Bölümümüzü tercih edecek adayların dikkat etmeleri gereken en önemli konu, hem bilgisayar bilimleri, hem de işletme konularına ilgi duyuyor olmalarıdır. Kapsamlı düşünebilme, analitik düşünce ve sentez yeteneği, pozitif bilimlere yatkınlık iyi bir yönetim bilişimcide olması gereken özelliklerdir.


       Yönetim Bilişim Sistemlerinin Geleceği:


Dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri-temelli olmaktan uzaklaşarak bilgi-temelli  ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve Bilişim sektörleri büyük bir hızla gelişmektedir. Şu anda yalnız ABDde 200ün üzerinde üniversitede Bilişim Sistemleri Bölümü mevcuttur. Bu göstergeler de bu alanın önümüzdeki yıllarda Türkiyede büyük hızla gelişeceğine işaret etmektedir. 

Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiyede bu özelliğe sahip kişilerin sayısı şu anda oldukça azdır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir.


       Mezunların başlıca çalışma alanları ve pozisyonları

         Yönetim Bilişimciler'e profesyonel iş yaşamında geniş çalışma alanları vardır. Mezunlarımız Bilgi İşlem Merkezleri, Sistem Geliştirme Bölümleri, Yazılım Evleri ve Danışmanlık Şirketleri'nde çalışmakta, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi, IT uzmanı, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2017>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc