Geleneksel Türk Sanatları

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

SÖZ


       Geleneksel Türk Sanatları Programı teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan, bu alanda eser üreten, disiplinler arası bağlantılar kuran tasarımcı yetiştirir.


       Programın dört yıl süren lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek/alan derslerini kapsamaktadır. Program seçimlik üç uzmanlık alanı sunmaktadır.


       Kitap Sanatları alanı(KST)


       Çini Tasarımı alanı(ÇST)


       Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri alanı (HKT)       Geleneksel Türk Sanatları Programı dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları uygulayan bir programdır. Programla teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan,  disiplinlerarası bağlantılar kuran tasarımcı yetiştiren, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim amaçlanmaktadır.


       Programın Amaçları


       Geleneksel Türk Sanatları’nı kronolojik sistem içinde incelemek,


       Geleneksel Türk Sanatları’nın estetik ve teknik detaylarını bir bütün içinde kavramak,


       Atölye ve diğer uygulamalı çalışmalarda tasarlayıcı ve geliştirici öğrenmelere ağırlık vermek,


       Geleneksel Türk Sanatları ile günümüz ihtiyaçları arasında köprü kurarak birleştirici uygulamalar yapmak,


       Geleneksel sanatlarla ilgili alan, arşiv v.b. tarama ve dokümantasyon çalışma yöntemlerinin öğrenimini yapmak,


       Geleneksel sanatları ulusal ve uluslararası düzeylerde tanımak, tanıtmak, belgelemek,


       Programın Avantajları


       Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu geleneksel sanatlardaki kültürel markalaşmayı yaratacak, tasarım ilke ve yöntemlerini bilen, geleneksel öğreti ve çağdaş teknolojik imkânları kullanarak yeni tasarımlar yapabilen bireyler yetiştirilir.


       Bu öğretim programında ortak eğitim verilen ilk iki yıldan sonra %50 oranında seçmeli dersler ile kitap sanatları, çini, halı-kilim ve kumaş desenleri tasarımında uzmanlaşma sağlanır.


       Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri


       Geleneksel Türk Sanatları Programı’nda kültürel bilgi birikimi, teknolojik alt yapı ve çağdaş sanat anlayışıyla tasarımcı yetiştirilecektir.


       Kurumlararası çalıştaylar, teknik ve inceleme gezileri ile hem öğrencinin hem de akademik kadronun gelişmesi ve sanat alanlarındaki güncel gelişmeleri takip etmesi mümkün olacaktır.


       Bu programda atölye deneyimi oldukça önemsenmiş ve böylece mezun olacak öğrencinin geleneksel sanatlar atölyelerinde kendini göstermesi ve piyasada kabul görmesi sağlanacaktır.


       Geleneksel Türk Sanatıyla ilgili alanlarda bilgisayar yazılımları ile tasarım çalışmaları yapılarak teknolojik gelişmeler paralelinde eğitim sürdürülecektir.


       Teknolojik gelişim gösterebilen sektörlere Geleneksel Türk Sanatı bakış açısı ile estetik tasarımlar yaparak katkı sağlayacaktır.


       Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar


       Bu bölümden mezun olan öğrenciler, resmi ve özel kurumlarda, tasarım ajanslarında, müze ve kütüphanelerde, tanıtım sektöründe, arşivlerde, konservasyon ve restorasyon alanında, özel ve yaygın eğitim kurumlarında çalışabildiği gibi kendi atölyelerinde ya da özel atölyelerde de tasarımcı olarak çalışabilecektir.


       Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği olamayacağının farkındalığıyla Türk kültürünü tanıtmada kültür elçisi görevini üstleneceklerdir.

BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN        TIKLAYINIZ


Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc