Maden Mühendisliği

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


MADEN MÜHENDİSLİĞİ

SAY


       Programın Amacı
       Maden mühendisliği programı, en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim yapar.

       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
       Öğretimin birinci yılında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılında ise jeoloji, mineraloji, yüksek matematik ve gerekli mühendislik konuları okutulur; maden mühendisliğinin temelleri hakkında genel bilgi verilir. Böylece öğrencilerin ikinci yıl sonundaki yaz yetiştirme programına yabancı kalmamaları sağlanır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda, diğer mühendislik bölümlerinden alınan ek derslerin yanı sıra, madencilik alanında daha derin bilgiler veren dersler okutulur. Ayrıca öğrenciler yaz aylarında staj yaparlar.

       Gereken Nitelikler
       Maden mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir zihinsel yeteneğe sahip, matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yer altında güç koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda bilgili, anlayışlı ve sabırlı olması beklenir.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
       Maden mühendisliği bölümünü bitirenlere bu alanda "Maden Mühendisi" unvanı verilir. Maden mühendislerinin iki temel uğraş alanı vardır. Bunlar, cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarlarının saptanması çalışmaları ile bulunan cevherin üretimi için gerekli ön hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi çalışmalarıdır.

       Çalışma Alanları
       Maden mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Maden Tetkik ve Enstitüsü, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri gibi resmi kuruluşlarda ve özel maden işletmelerinde görev almaktadırlar.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN          TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc