Tarımsal Genetik Mühendisliği

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

SAY       Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı ve her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık lisans programı olmak üzere toplam beş yıl sürelidir. Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler doğrudan birinci sınıftan başlayabilirler. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz, 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Genetik ve Uygulamalı Islah, Tarımsal Biyoinformatik ve Tarımsal Gen Kaynakları olmak üzere 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklarca desteklenen projeler yürütülmektedir.


       Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında ziraat mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, temel ziraat mühendisliği derslerine ek olarak tarımsal genetik mühendisliğine temel teşkil eden bazı dersleri alırlar. Üçüncü sınıfta ziraat mühendisliği ve tarımsal genetik mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (tohumluk üretimi, moleküler genetik, bitki ıslahı) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Bitirme Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.


       Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, 2013 yılında yapımı tamamlanan modern binası, alanın gerektirdiği son teknoloji tüm cihazlarla donatılmış laboratuvarları ve seçkin akademisyen kadrosu ile ilgili alanda lisans ve lisansüstü öğrenim görmek isteyen yerli ve yabancı tüm öğrenciler için en doğru tercih olacaktır


       Amaç ve Hedefler


       Amaç:


       Ziraat mühendisliği temel bilgilerine ilave olarak bitki genetiği, klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri ile tohum teknolojisi konularına odaklanan, bilimsel esaslara dayalı çağdaş bir eğitim-öğretim programı uygulayarak bitki ıslahı ve genetiği konusunda uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmektir.


       Hedef:


       Alanın gerektirdiği tüm çağdaş eğitim-öğretim olanaklarını kullanarak ve uluslararası ortak öğretim programları uygulayarak bilimsel, teknolojik ve sosyal yönden donanımlı, vizyon sahibi mezunlar veren;  yerli ve yabancı öğrencilerin öncelikle tercih ettiği bir bölüm olmak eğitim-öğretim açısından öncelikli hedeflerimizdir. Ayrıca bilimsel araştırmalar açısından bitki ıslahı ve genetiği alanında uluslararası alanda bir referans merkezi olmak ve ürün odaklı projeler yürüterek üniversite-özel sektör işbirliğini hayata geçiren örnek bir bölüm olmak bölümümüzün temel hedefleridir.


       Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece


       Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.


       TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) lisans programı 240  ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


       Kabul Koşulları


       Türk öğrenciler, TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-3 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.


       Programa kabul edilen öğrenciler, yeterlilik sınavında başarılı olamadıkları ya da Bilgisayarlı TOEFL testinden(CBT) 183 puan ya da Yazılı TOEFL (PBT) veya İnternet üzerinden yapılan TOEFL testinden eşdeğer bir puan veya IELTS’ten 5,5 puan alamadıkları takdirde Niğde Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık yoğun İngilizce Hazırlık Programına katılacaklardır.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc