Hungaraloji

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


HUNGARALOJİ

DİL       Programın Amacı

       Hungaraloji (Macar dili ve edebiyatı) programında Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır.


       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

       Hungaroloji programında  Macarca nın  yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile  Macar edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir.


       Gereken Nitelikler

       Hungaroloji programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

       Hungaroloji programın dan mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de  unvanlarına göre farklılık gösterir. Hungaroloji mezunları çeşitli kurumlarda mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler.

       Çalışma Alanları

       Hungaroloji programını bitirenler Macaristan elçiliğinde, Macaristan ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlarda görev alabilirler. Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğünden, bunun dışındaki dillere pek gereksinim duyulmamaktadır


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN          TIKLAYINIZ

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc