Okuma Gelişimi

Genel olarak 0-6 yaş döneminde çocukların okuma gelişimlerini artırmaya yönelik tüm etkinlikler, bu çocukların ilköğretim, lise ve üniversite yıllarında, yetişkin bireyler olarak hayata atıldıklarında, ekonomik ve profesyonel başarılarını olumlu yönde etkileyecektir.  Çocuk için, kitap eşittir oyuncak, kitap okuma faaliyetleri eşittir oyundur. Çocuk tüm öğrendiklerini oyunla sınayarak içselleştirdiğinden, anne baba onların bu yapısal özelliğini göz önünde bulundurarak onu, zorlamadan; ama olabildiğince erken yaşlarda kitapla tanıştırmalı, ona yaşına ve ilgilerine uygun kitaplar almaya ve birlikte kitap okuma aktiviteleri düzenlemeye yeterli vakti ayırmalıdır.

‘‘Kendi kitabını kendin yaz projesi’’ de kitabın önemini bir kez daha vurgulamak için hazırlanmıştır.

ÇOCUĞUN YAŞINA VE GELİŞİMİNE UYGUN SEÇİLMİŞ BİR HİKAYE KİTABI

 • İçeriğinde şiddet öğeleri olmamasına
 • Toplumsal doğrulardan bahsetmesine
 • Resimli ve renkli olmalı
 • Düzgün bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

 Böyle bir hikaye kitabı çocuğun;

 • Alıcı dilin gelişmesini
 • İfade edici dilin gelişmesini
 • Dinleme davranışı kazanmasını
 • Dinleyerek anlama yönünü, işitsel tarafını geliştirmesini
 • Akıcı, doğru, güzel bir Türkçe ile konuşmasını
 • Kelime hazinesinin gelişmesini
 •   Rahat ve açık şekilde kendini ifade edebilmesini
 •   Yeni kavramlar öğrenmesini
 •  Ana fikirleri ayırt edebilmesini
 •  Doğayı, hayvanları tanımasını
 •  Duygularının farkına varmasını
 •   Duygusal zekasını geliştirmesini
 •     Doğru davranışı yanlış davranıştan ayırt edebilmesini
 •      Paylaşmanın önemini kavramasını
 • Öz bakım becerilerini geliştirmek için motive olmasını
 • Özgüven kazanmasını
 • Sosyalleşmesini
 • Kıskançlık, bencillik gibi sorunların  çözülmesini
 • Hayal gücünü zenginleştirmesini sağlar.

Okul öncesi kurumlarla adım atan çocuk, başkalarıyla bir arada olma, çevreye adapte olma yeteneğini, ayrıca kendi öykülerini anlatma, hayal gücünün ürünlerini derli toplu şekilde diğeriyle paylaşma yeteneğini geliştirir. Bu yaş grubu için hazırlanan kitaplar öncelikle; 

 *Metin ve resim sayfada eşit miktarda bulunmalıdır ki, çocuk kitap okunurken resimlerden kitabı takip edebilsin.

*Resmin ayrıntıları öyküyle ilişkili olmalı ki, okunanları resimden okuyabilsin.

*Resimler hayal gücünü geliştirmeyi destekler nitelikte olmalıdır.

*Bu yaşlarda roman okunmaya başlayabilir; çünkü kalanı yarın okunacak türden okumaları merakla bekler, heveslenir.