Anaokulu Seçimi

ANAOKULU SEÇİMİ

Çocuklarını okul öncesi eğitimi veren bir kuruma yerleştirmek, veliler için hiç de kolay değildir. ”Güvenli bir yer mi?, Çocuğuma iyi bakacaklar mı?, Neler öğrenecek?, Mutlu olacak mı?” gibi cevaplarını aradıkları çokça soru ve buna ek olarak etraflarındaki kişilerden farklı eğitim kurumlarına yönelik duydukları olumlu/olumsuz bilgiler ile kafaları oldukça karışıktır.

Anaokulu arayışında öncelikle bazı noktaların aile fertleri tarafından beraberce netleştirilmesi ve göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

 • “Nasıl bir eğitim kurumu düşünülüyor?”- Devlet veya özel bir kurum mu?, İlköğretime de orada devam edilebilecek mi?, Tam gün eğitim veren bir yer mi? vb.
 • “Kurumu tercih etmede öncelikler nelerdir?”- Eve yakın olması mı?, Yabancı bir dil kazandırması mı? Bahçede oyun oynama imkanı sağlaması mı? Öğlenleri uyku saatinin olması mı? vb.Bu gibi noktaları beraberce netleştirirken, çocuğun özelliklerini ve gelişimini göz önünde bulundurmak gereklidir.

Velilerin okulları ziyaret etmeleri, kurum yönetici ve öğretmenleri ile görüşmeleri, sağlıklı bir karar vermeleri için önemlidir.  Karşılıklı güvene dayalı açık ilişkiler iki tarafın çabası ile oluşacaktır.

Peki ama kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumunun göstergeleri/kriterleri nelerdir?

Burada velilere okul seçiminde onlara yol gösterebilecek, farklı başlıklar altında toplanmış bazı göstergeler kapsanmaktadır.

 

EĞİTİMCİ KADROSU

Anaokullarında kalitenin bir göstergesi kurumda donanımlı bir kadronun bulunmasıdır. Donanımlı bir kadroya yönelik bazı özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Öğretmenin bu alanda eğitim almış ve deneyimi var.
 • Öğretmen kendi gelişimini desteklemeyi önemsiyor (seminer, okuma vb.).
 • Kadro aynı kurumda uzun bir süredir çalışıyor.
 • Okul müdürü, bir üniversitenin çocuk gelişimi/ okulöncesi/ PDR/ Psikoloji bölümünden mezun.
 • Okul müdürü bu alanda deneyimli.
 • Kurumda rehberlik hizmeti veriliyor.

 

                                    ÇOCUK SAYISI

Bir okul öncesi kurumunda öğretmen başına düşen çocuk sayısı ve sınıfta bulunan çocuk sayısı kalitenin en önemli belirleyicilerindendir. İdeali 3-6 yaşta öğretmen başına 12 çocuk (3 yaşa kadar bu oran 1 öğretmene 4 çocuk) ve bir sınıfta 20 çocuktan fazla bulunmaması. Sınıfın büyüklüğü de göz önünde bulundurulmalıdır.

                                  BESLENME – SAĞLIK

Okullarda beslenme, güvenlik ve sağlık konuları büyük önem taşır. Bunların veli tarafından gözlemlenmesi ve okul ile paylaşılması gerekir. Bu alanlara yönelik göstergeler:

 • Çocuklara sunulan beslenmenin besin değeri gelişimleri için uygun. 
 • Temiz içme suyu kullanılıyor.
 • Sık sık el yıkanıyor (yemekten önce/sonra, tuvaleti kullandıktan sonra).
 • Tam donanımlı bir ecza dolabı mevcut.
 • Oyuncaklar/minderler/halılar/ eşyalar temiz ve belirli sürelerde dezenfekte ediliyor.
 • Çöpler düzenli boşaltılıyor. çocuk hastalandığında önlem almaya yönelik izledikleri bir yol var.
 • Okul içerisinde bütün güvenlik önlemleri alınmış (prizler kaplı, korkuluklar var, sınıftaki dolaplar, bahçedeki oyuncaklar güvenli vb.).
 • Acil durumlar için gerekli telefon numaraları herkesin ulaşabileceği bir yerde.  
 • Okul girişinde, giriş/çıkışları kontrol eden bir görevli var.
 • Çocuklar velileri tarafından belirlenen kişiler dışında kimseye teslim edilmiyor.
 • Okul servislerinde güvenliğe yönelik önlem alınmış. Çocukları evlere yardımcı öğretmenler teslim ediyorlar.

                                    OKUL-VELİ İLİŞKİSİ

Çocuklara sunulan öğrenme ortamları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği sürece istenildiği ölçüde etkili olamamaktadır. Aile ve okul, çocuğu aynı doğrultuda ve aynı zamanda desteklediklerinde gelişimleri çok daha sağlıklı olur. Okullar bu tür bir işbirliğine açık olmalı ve bunu desteklemeye yönelik etkinlikler düzenlemeliler. Sağlıklı bir işbirliğine yönelik bazı göstergeler:

       Yapılan etkinlikler velilere bildiriliyor.

       Düzenli aralıklarla velilerle toplanılıyor.

       Öğretmen velinin ziyareti sırasında, yapılan bir etkinliğin amacını/ çocuğa kazandırdıklarını açıklayabiliyor. 

       Çocuğun gelişimi düzenli aralıklarla takip ediliyor ve velilere bildiriliyor.

       Öğretmen/okul veliyi bir ziyaretçi değil bir katılımcı olarak karşılıyor. 

       Veli katılımına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

  ÖĞRETMEN ÇOCUK İLŞKİSİ

Okul öncesi eğitiminde kaliteyi belirleyen en önemli faktörlerden biri öğretmen- çocuk ilişkisinin tarzıdır. Çocukların sağlıklı gelişimleri; okulda kendileri ile ilgilenen, ihtiyaçlarını zamanında ve uygun bir şekilde karşılayan öğretmenlerine bağlıdır. Bu göstergeler öğretmenin sınıf yönetimi, iletişim ve uygulama sürecine ilişkin yeterliliklerine yöneliktir.

Veliler daha okula ilk ziyaretlerinde bu ilişkiye ilişkin bazı sinyalleri alabilirler. Bunlar:

Öğretmen çoğu zaman çocukların yanında. (Çocukların başında her zaman bir yetişkin var.

Öğretmen olmadığında alandan bir yardımcı öğretmen.)

Çocukları seviyor ve onlarla olmaktan mutlu görünüyor. Her çocuğa sıcaklık/yakınlık ve saygı gösteriyor. 

Konuşurken onlar ile aynı seviyeye iniyor. Çocukların sorularını cevaplıyor.

Bazı göstergeleri ise ilk ziyaretler sırasında gözlemleyebilmek zor olsa da zaman içerisinde çocuk ile yapılan sohbetlerde, okul ziyaretlerinde, öğretmen/ müdür görüşmelerinde, gelişim raporlarında, haftalık bültenlerde vb. farklı şekillerinde bilgi edinebilirler.

Bunlar;
• Çocuklar ile teke tek de zaman geçiriyor
• Çocukların yiyecek, dinlenme, tuvalet, yalnız kalma ihtiyaçlarını dikkate alıyor.
• Net, tutarlı kurallar ve sınırlar koyuyor.

• Çocukları sosyal beceriler edinmelerine- sıra olmak, yardımlaşmak, başkaların duygularını anlamakvb.yardımcıoluyor
• Birbirlerine zarar vermelerini önlemeye çalışıyor. Kızgınlıklarını doğru yol ile ifade etme fırsatıtanıyor.
• Olumludisiplinyöntemlerinikullanıyor.
• Çocukların etraflarındaki dünyaya olan ilgilerine dikkat ediyor.

  FİZİKSEL KOŞULLAR

Eğitim ortamının nasıl düzenlendiği çocukların yapacağı tüm etkinlikleri etkiler. Eğitim ortamının çocukların gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve farklı becerileri desteklemeye yönelik düzenlemesi önemlidir. Bunun için sınıflar ve çocukların bulundukları diğer mekanlar hem uyarıcı hem de belli bir düzen izlenerek donatılmalıdır.

Sınıflar:

 • Sınıflar aydınlık.
 • Her çocuğun kişisel eşyasını kaldırabileceği bir dolap sağlanmış.
 • Sınıf birkaç belirgin köşeye ya da ilgi merkezlerine bölünmüş (evcilik, kitap, sanat, blok, masa oyunları, bilgisayar, inşaat, müzik, tabiat).
 • Bütün köşelerde malzemeler çocukların erişebileceği  yerlere kaldırılmış ve çocukların görüp uzanabildikleri bütün malzemeleri kullanmaya izinleri var.
 • Çocukların enerjilerini atabilecekleri ve temiz hava alabilecekleri bir bahçe var.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Uygulanan eğitim öğretim çalışmalarının geliştirilmesi ve çocuklardaki gelişimlerin takip edilebilmesi değerlendirmeler ile mümkündür. Temel hedef, eğitimin ve çocukların gelişimlerinin desteklenmesidir. Değerlendirmeler; çocuğun tanınması/ değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi, öğretmenin kendini değerlendirmesi ve veli memnuniyetinin değerlendirilmesi olarak ele alınabilir.

       Çocuk hakkında detaylı kayıtlar tutuluyor,

       Gelişim dosyaları  tutuluyor .

       Gelişim raporları (eğitim dönemi içerisindeki çocukların performansı- bilgi/beceri/tutumlarını içerir ve özellikle belirtilmesi gereken hususları kapsar) veliye iletiliyor,

       Velilerin memnuniyetini ölçen değerlendirmeler yapılıyor ve bu doğrultuda değişikler gerçekleştiriliyor.Kaynak açev.