T.k.y

OKUL ÇALIŞANLARI  MEMNUNİYETİ  ANKETİ   

   
          Değerli çalışanımız, okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi için okuldaki  uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.      
   
     
           Aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanını işaretleyiniz.    
   
1- KONUMUNUZ

Yönetici

 

Öğretmen

 

Diğer

 

         

 
     
2- CİNSİYETİNİZ

Bayan

 

Erkek

 

                     
3- YAŞINIZ

18-25

 

26-33

 

34-41

 

42-49

 

50 ve+

 

       
4-EĞİTİM DURUMUNUZ

İlköğretim

 

Orta  öğretim

 

Yüksek Okul

 

Fakülte (Lisans)

 

Yüksek Lisans

 

       
5- KAÇ YILDIR BU KURUMDASINIZ

0-5  Yıl

 

6-10 Yıl

 

11-15 Yıl

 

16 ve +

 

           
 Aşağıda okulumuzla ilgili 49 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bunları dikkatlice okumanızı ve “Tam” “Çok”, “Orta”, “Az”, “Hiç”,  seçeneklerinden size uygun olan birini  x  şeklinde  işaretleyerek   belirtmenizi rica ederiz.  Anketinizin geçerli olabilmesi için 49 maddeyi de doldurmanız gereklidir.    
         

ANKET SORULARI

   
a)    Kariyer Geliştime

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

1

Yöneticiler, çalışanlara yeterince  rehberlik yapmaktadırlar.

 

 

 

 

 

   

2

Çalışanların niteliklerinin artırılması  için,  seminer, kurslar vb. düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

   

3

Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır

 

 

 

 

 

   

4

Yöneticiler, çalışanların mesleklerinde gelişmeleri için gerekli desteği verir  (HİE’lere katılımlarda, yüksek lisans yapmada vs…)

 

 

 

 

 

   

5

Çalışanlara yönelik düzenli hizmetiçi eğitim faaliyetlere katılımı sağlanır.

 

 

 

 

 

   
b)   İletişim

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

6

Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.

 

 

 

 

 

   

7

Okulda, öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.

 

 

 

 

 

   

8

Okulda, diğer çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.     

 

 

 

 

 

   

9

Toplantılar yapılarak, çalışanlar  bilgilendirilmektedir.

 

 

 

 

 

   

10

Kuruma ait duyurular tüm personele zamanında iletilmektedir.

 

 

 

 

 

   
c)   Yetkilendirme

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

11

Okulda işimle ilgili  inisiyatif kullanma olanağına sahibim.

 

 

 

 

 

   

12

Çalışanlara, görevleri ile ilgili kararlar almada yetki ve sorumluluk  verilmektedir.

 

 

 

 

 

   
d)   Eşitliği

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

13

Okulumuzda, çalışanlar arasında her türlü fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

   

14

Okulumuzda çalışanlara yaptıkları işlerde destek olunarak işlerini başarma fırsatı sağlanmaktadır

 

 

 

 

 

   

15

Okulda bilgi ve becerilerimi sergileme olanağına sahibim

 

 

 

 

 

   
e)    Kararlara Katılım

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

16

Okulumuzla çalışanlarla ilgili kararlar, çalışanların katılımıyla demokratik bir şekilde alınır.

 

 

 

 

 

   

17

Yöneticiler, işle ilgili kararlarda çalışanların görüşlerini almaktadırlar.

 

 

 

 

 

   

18

Okulda çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler dikkate alınmaktadır

 

 

 

 

 

   
f)    Yönetimden Memnuniyet

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

19

Okulun  yönetiminden genel olarak memnunum.

 

 

 

 

 

   

20

Okul  yönetimi görevimi yerine getirmede bana destek oluyor.                

 

 

 

 

 

   
g)  Takdir-Tanıma Sistemi

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

21

Yöneticiler,  ödüllendirilecek personeli belirlemede adil, tarafsız ve objektif davranmaktadır.

 

 

 

 

 

   

22

Okul yöneticisi,  iyi   performans gösteren  personeli (veya ekibi) aylıkla ödül, takdir, teşekkür vs ile ödüllendirir.

 

 

 

 

 

   

23

Yöneticiler, iyi performans gösteren  personeli/ekibi, öğretmenler kurulu toplantılarında, törenlerde vb. duyurarak  takdir eder.

 

 

 

 

 

   

24

Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir.

 

 

 

 

 

   
h)   Performans Değerlendirme Sistemi

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

25

Yöneticinin çalışanları değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur.

 

 

 

 

 

   

26

Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır

 

 

 

 

 

   

27

Yöneticiler, çalışanların performansını etkileyen sebepleri araştırmaktadır.

 

 

 

 

 

   

28

Yöneticiler, çalışanların performanslarını yükseltmek için gerekli önlemleri alır.                

 

 

 

 

 

   

29

Okulumuz, çalışanları için hedefler belirlenmekte ve hedeflere ilişkin performansları değerlendirilmektedir

 

 

 

 

 

   

30

Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır

 

 

 

 

 

   
i)    Okulun Vizyon, Misyon ve Değerlerine ilişkin Algılama

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

31

Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi tüm çalışanların katılımıyla birlikte belirlenmektedir.

 

 

 

 

 

   

32

Okulumuzun değerlerini, misyonu, vizyonu biliyorum.

 

 

 

 

 

   

33

Okulumuzun değerlerini, misyonu, vizyonu benimsiyorum

 

 

 

 

 

   

34

Okulumun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyorum.

 

 

 

 

 

   

35

Okulun insan kaynakları yönetimi politika strateji ve uygulamalarını benimsiyorum.

 

 

 

 

 

   
j)    Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman, vb.)

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

36

Yöneticilerimiz, okulda birlikte çalışmayı (takım çalışmasını) destekler.

 

 

 

 

 

   

37

Yöneticiler, çalışanların değişim yaratacak fikirleri desteklenmektedir

 

 

 

 

 

   
k)   Okulda Bulunan Araç- Gereçler

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

38

Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

   

39

Okulumuz çalışanlarına internet, bilgisayar, fotokopi vb. teknolojik imkanlar sunulmaktadır

 

 

 

 

 

   

40

Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabilirim (renkli tebeşir, fotokopi vs…)

 

 

 

 

 

   

41

Okulda çalışanlara, sınıflara/bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır.

 

 

 

 

 

   

42

Okulda görevimi yerine  getirebilmem için yeterli  ders araç gereci bulabiliyorum.

 

 

 

 

 

   

43

Ders Çalışma ortamının teknik araç, gereç ve büro  ortamı yönünden   yeterliliği sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

   
L)   Okul/ Kurum Ortamı

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

44

Okulumuz çalışanlarına öğretmenler odası, sigara içme odası, temiz ve bakımlı tuvaletler, çay vb. içecek maddeleri içebilme ortamı, kantin…vb. imkanlar sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

   

45

Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir.

 

 

 

 

 

   
m)  Çalışana Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler

TAM     5

ÇOK     4

ORTA       3

AZ                        2

HİÇ     1

   

46

Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

 

 

 

 

 

   

47

Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir

 

 

 

 

 

   

48

Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken özen gösterilerek yapılmaktadır(sevk, rapor, fatura vb.)

 

 

 

 

 

   

49

Öğretmen olarak bizlere sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan olanaklar yeterlidir

 

 

 

 

 

   

Okulumuzda  en  çok  neleri  seviyorsunuz?

     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
   

Okulumuzda  neleri  değiştirmek  isterdiniz?

                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
   

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

   
                                                 
                                                 
         

SEYHAN ANAOKULU  VELİ  MEMNUNİYETİ ANKETİ

Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki  uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.                                                                Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.  

 
 

 

1- CİNSİYETİNİZ

Bayan

 

Erkek

 

                   
2- YAŞINIZ

18-25

 

26-33

 

34-41

 

42-49

 

50 ve+

 
3-EĞİTİM DURUMUNUZ

İlköğretim

 

Orta  öğretim

 

Yüksek Okul

 

Fakülte (Lisans)

 

Yüksek Lisans

 
4- KAÇ YILDIR BU KURUMDAN HİZMET ALIYORSUNUZ

0-5  Yıl

 

6-10 Yıl

 

11-15 Yıl

 

16 ve +

 

   
                                       

 

                                                           ANKET SORULARI

A-OKUL HİZMETLERİNE ULAŞMA VE İLETİŞİM Tam 5 Çok 4 Orta 3 Az2 Hiç1
Okula telefon ettiğimde muhatap bulabilirim.          
İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileri ile rahatlıkla konuşabiliyorum          
İhtiyaç duyduğumda okul öğretmenleri ile rahatlıkla konuşabiliyorum.          
Okulun diğer personeli  (Memur, hizmetli, yemekhane görevlisi vb.) bize saygılı,  nazik ve güler yüzlü davranırlar.          
Veli açısından bilinmesi  gereken bilgiler zamanında ilan edilir ve dikkate alınır.          
B) DİLEK ÖNERİ VE ŞİKAYETLER          
Okul ile ilgili istek ve şikayetlerimi okula iletebiliyorum.          
Okula ilettiğim istek ve şikayetlerim dikkate alınıyor.          
C)GÜVENİRLİK          
Okul yöneticilerine  güvenirim.          
Okulun öğretmenlerine  güvenirim.          
Okulun diğer personeline (Memur, hizmetli vb.) güvenirim.          
D)GÜVENLİK          
Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.          
Okulda yangın ve doğal afetlere (Deprem, sel, vb.) karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır.          
Okul yolu (varsa okul servisleri) güvenlidir.          
E)KARARLARA KATILIM          
Veli temsilcileri tüm velileri temsil edebilmektedir.          
Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.          
F)ÖĞRENCİ İŞLERİ          
Öğrenci devamsızlık bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyorum.          
G)DERS PROGRAMLARI          
Okulumuzda hazırlanan günlük ders programları çocuklarımızın öğrenmelerine katkı sağlamaktadır          
İşlenen konular  öğrencinin düzeyine uygundur.          
I)SINIF ORTAMI Tam 5 Çok 4 Orta 3 Az2 Hiç1
Sınıfımızda öğrenciler arası iyi bir iletişim var.          
Sınıf velileri arasında yeterli iletişim var.          
Sınıfımızı fiziksel olarak yeterli buluyorum          
Çocuğuma  sınıfta öğrenmesi için eşit fırsatlar tanınır.          
İ)DERS ARAÇ GERÇLERİ          
Kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir.          
Derste konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır.          
Sınıfta yeterli araç ve gereçler bulunmaktadır.          
J)OKULUN FİZİKİ ORTAMI          
Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.          
Okul, öğrencilerin sağlığı, gelişimi  açısından uygun  fiziki ortama sahiptir (rutubetsiz,havalandırmalı, geniş, ferah vs…)          
Okulun yemekhanesindeki  malzemeler temiz ve sağlıklıdır.          
Okul  yemekhane ücretleri hesaplıdır.          
Okulun yemekhanesinde bulunan malzemeler temiz ve sağlıklıdır.          
K)SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER          
Okuldaki sosyal etkinlikler öğrencimin yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenmektedir.          
Öğrencim okulda sosyalleşmektedir.          
L)DEĞERLENDİRME          
Öğrenci değerlendirilirken tarafsız davranıldığını düşünüyorum          
M)OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA          
Öğrencim okulda milli ve manevi değerleri öğrenebilmektedir.          
Öğrencim okulda temel ahlak kurallarını öğrenebilmektedir.          
Okulda öğrencim olumlu bir kişilik kazanabilmektedir.

 

         
Rehberlik Toplantılarına katılmak isterim.          

 

Okulumuzda  en çok neleri seviyorsunuz?

 

 

Okul internet sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?          http://www.seyhananaokulu.k12.tr/

 

 

Rehberlik internet sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?  http://www.rehberlikzamani.com/

 

 

Okulumuzda neleri değiştirmek isterdiniz?

 

 

 

Katıldığınız için teşekkürler    Rehberlik Servisi