72 ay ve üzeri çocukların okul öncesi kayıt işlemleri hakkında MEB uyardı

0

Posted by admin | Posted in Genel | Posted on 21-11-2017

72 ay ve üzeri çocukların okul öncesi kayıt işlemleri hakkında MEB uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 15.11.2017 tarihli 19276712 sayılı yazısında bazı okulların ilkokul birinci sınıfa gitmesi gereken öğrencileri okul öncesi eğitime kayıt ettiği belirtilerek bu işlemin yapılma gerekçesi soruldu.

72 AYLIK ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtların yapıldığı Eylül ayının sonu itibari ile 72 ayından gün almış çocukların okul öncesi eğitime kayıt yapılamayacağı ancak rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından “özel eğitim” tanısı konulmuş çocukların 78 aya kadar olanların ise Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına kaydı yapılabilir ifadesi kullanılan yazıda bu istisnai durumu taşımamasına rağmen öğrencilerin kaydının yapıldığı belirtildi.

MEB resmi yazı;


MEB yazı

İllere gönderilen listelerde özel eğitim gereksinimi olmayan zorunlu eğitim çağındaki çocukların okul öncesi eğitime kaydının yapıldığı ve bu çocukların kaydının yapılma gerekçesi istendi. İlgili mevzuatlara ve esaslara aykırı işlem yapan bu işlem sonucunda da zorunlu eğitim çağındaki çocukların okula devamına engel olarak çocukların eğitiminin aksamasına sebep olan yöneticiler hakkında gerekli incelemelerin yapılması istendi. İlgili yöneticiler hakkında işlem yapılarak işlem sonucunun MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Comments are closed.